Horten er testområde for selvkjørende fartøy

Sjøfartsdirektorarets Lasse Karlsen, Kristian Bogen fra Høgskolen i Sør-Øst Norge, Egil Haugsdal fra Kongsberg Maritime, Elling Tveit fra FFI, Kystverkets Arve Dimmen, Horten-ordfører Are Karlsen og Bjørn-Johan Vartdal i DNV GL. Foto: Alexander Svanberg, Horten Kommune

Denne uken signerte Samarbeidspartnerne, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt, DNV-GL, Horten Kommune og Høgskolen i Sørøst Norge, avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten.

Sjøfartsdirektoratet kunngjorde på NOR shipping i juni for to år siden, at Norge som flaggstat bør være de første til å få autonome skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Vidar Alfarnes

– Sjøfartsdirektoratet er en viktig samarbeidspartner for de som driver med innovasjon. Vi ønsker å samarbeide med næringen, slik at vi kan være i forkant med regelutvikling som tar hensyn til nye tekniske løsninger, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen (bildet).

I forbindelse med Nasjonal Transportplan for 2018-2029, kunngjorde Kystverket at man ville delta i prosjekter tilknyttet testing av teknologi og operasjoner for autonome fartøy, og vurdere muligheten for å etablere testområder for denne typen aktivitet.

Horten – Et naturlig valg

Horten har lang historie som en sjøfartskommune og Ordfører Are Karlsen (AP)

Ordfører i Horten Are Karlsen (AP) Foto: Horten Kommune

er svært fornøyd med å få slike spennende utviklingsmuligheter til sin region

–  Det nye testområdet setter oss på kartet gjennom en kombinasjon av dette; skip og høyteknologisk utvikling sier Karlsen.

I Horten er det spennende aktører som utvikler teknologi for autonome fartøy.

Kongsberg Maritime utvikler teknologi på sin lokasjon i Horten til skipet YARA Birkeland som skal gå i rute mellom Larvik og Herøya for frakt av gods på kjøl. Forsvarets forskningsinstitutt forsker på teknologi til ubemannede og autonome fartøy, og Høgskolen i Sørøst-Norge har stort fokus på forskning på teknologi, styring og menneskelige aspekter til autonome fartøy

Tredje område

Fra før er Trondheimsfjorden og Storfjorden på Sunnmøre allerede etablert som testområder, der nærheten til FoU-aktiviteter knyttet til NTNU har vært sentralt for valget av plassering.

Testområdet er geografisk avgrenset til Breiangen og Indre havn og er kan tas i bruk allerede nå.

Under åpningen ble det også foretatt en demonstrasjon av testmodellen av YARA Birkeland Foto: Alexander Svanberg, Horten Kommune
DEL