Holder koken ute på Goliat-plattformen

Arkivfoto: Esvagt Aurora

«Esvagt Aurora» og «Stril Barents» inngår som Eni Norges supplybåter ved Golitat-plattformen, og er fortsatt i arbeid selv om plattformen har vært stengt siden oktober.

Flere alvorlige feil ved Goliat-plattformen gjorde at Eni Orge fikk pålegg om å stenge ned til disse feilene var rettet opp igjen.

Stril Barents. Foto: Eni Norge As

«Esvagt Aurora» og «Stril Barents» inngår som våre supplybåter. Disse er i normal rotasjon da vi opprettholder samme beredskap selv om vi ikke er i drift, opplyser seniorkommunikasjonsrådgiver i Evi Norge AS, Marie Louise Falch til skipsrevyen.no.

Esvagt Aurora er utstyrt for både mekanisk oppsamling og dispergering. Oljedetekterende radar og IR-kamera gir fartøyet kapasitet til å operere uavhengig av lysforhold.

Goliat-plattformen. Foto: Eni Norge AS

«Stril Barents» er designet og bygget som et forsynings- og beredskapsfartøy til Goliatfeltet. Skipet  opererer til daglig som forsyningsfartøy, men vil også kunne erstatte Goliats beredskapsfartøy, «Esvagt Aurora», og være første respons i forhold til livberging og akutte oljeutslipp. Eni skriver på sine nettsider at den doble funksjonen gjør fartøyet unikt på norsk sokkel.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Eni Norge (Eni) varsel om pålegg etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat FPSO. Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas.

– Vi vil underrette Ptil (Petroleumstilsynet) når pålegget er etterkommet og vil ikke gjenoppta produksjon på Goliat før utestående arbeider er gjennomført i henhold til pålegget og i enighet med arbeidstakerrepresentanter. Vår viktigste prioritet nå er å etterleve kravene i pålegget fra Ptil den 6. oktober på en sikker og forsvarlig måte, sier Falch til skipsrevyen.no.