Höegh LNGs flåte får Wärtsilä-løsning

De nye 170.000 m3 LNG-tankerne som er under bygging for Höegh LNG vil få Wärtsiläs nyeste regassifiseringsteknologi, Wärtsilä dual-fuel motorer og en teknisk vedlikeholdsavtale. Foto: Wärtsilä

Første kvartal 2017 signerer Wärtsilä på leveransekontrakten med norske Höegh LNG. Leveransen omfatter både utstyr og vedlikehold til LNG-tankerflåten, fremgår det av en pressemelding.    

Wärtsilä har vunnet en kontrakt på leveranse av både utstyr og vedlikehold til LNG tanker-flåten til norske Höegh LNG. Kontraktene ble signert i første kvartal 2017.

De to nye 170.000 m3 LNG-tankerene som skal bygges på Samsung Heavy Industries (SHI) og Hyundai Heavy Industries (HHI) verftene i Korea skal hver utstyres med fire Wärtsilä 50DF dual-fuel motorer.

De nye skipene vil også få installert Wärtsiläs nyeste regassifiseringsteknologi. Kontrakten omfatter også en opsjon på ytterligere tre fartøy i denne serien.

Regassifiseringsløsningen som skal leveres til disse fartøyene representerer Wärtsiläs nyeste teknologi innenfor dette feltet. Teknologien bruker sjøvann og glykol i oppvarmingen av gassen, noe som er et lettere og mindre plasskrevende alternativ enn tidligere systemer med et propanbasert oppvarmingssystem.

Ved å bruke sjøvann, istedenfor en dampløsning, blir også CO2-utslippene, i følge selskapet, betydelig redusert.

Verdien på slike regassifiseringsprosjekter ligger typisk på mellom 20 til 40 millioner Euro, avhengig av størrelse, omfang, kapasitet og driftsprofil.

Gjennom en ny femårig teknisk vedlikeholdsavtale vil Wärtsilä levere servicetjenester til åtte skip i Höegh LNGs eksisterende flåte, samt til de to nye fartøyene som er under bygging.

Tjenestene i serviceavtalen inkluderer Wärtsiläs Condition Based Maintenance (CBM)-løsning, som gjennom tilstandsovervåking av motorene optimaliserer tilgjengeligheten, påliteligheten og ytelsene til motorene. Avtalen omfatter også vedlikeholdsplanlegging og rådgivingstjenester, og kunden vil ha tilgang til Wärtsiläs omfattende globale servicenettverk.

-Vedlikeholdsavtalen er også svært viktig. Wärtsiläs CBM-tjeneste gir svært god forutsigbarhet når det kommer til motorenes tilstand og vedlikeholdsbehov, noe som er av stor verdi for driften vår, sier Gorm Hillgaar, Senior Vice President i Höegh LNG Fleet Management AS i meldingen. 

DEL