Höegh innfrir regjeringens forventninger – Wilh. Wilhelmsen sannsynligvis ikke

Höegh Autoliners har besluttet å flytte eierskapet til sin virksomhet tilbake til Norge. Etter flyttingen vil 43 bilskip bli eiet av selskapets norske skipseiende selskap. Innen 2012 planlegger Höegh Autoliners å ha minst 61 bilskip under norsk eierskap.
Wilh. Wilhelmsen på sin side vil sannsynligvis forkaste det nye norske skatteregimet for shipping selskaper.

Höegh Autoliners opplyser i en pressemelding at de nye norske beskatningsregler for skipsfarten innfører rammebetingelser på linje med de som eksisterer i EU. Höegh Autoliners har derfor besluttet å flytte eierskapet til sine skip fra Bermuda til Norge.
– Vi har besluttet å flytte til Norge fordi det nye norske skatteopplegget er attraktivt og vil gi et enda mer effektivt fundament for vår globale virksomhet, sier Thor Jørgen Guttormsen, administrerende direktør for Höegh Autoliners.
Viktige kommersielle aktiviteter og den tekniske drift av skipene er allerede lokalisert i Oslo, hvor selskapet i dag har 268 ansatte i tillegg til 320 ansatte ved 30 kontorer over hele verden.
22 skip i Höegh Autoliners flåte er registrert i det norske internasjonale skipsregister (NIS). Alle nybygde skip blir registrert i NIS ved levering fra verftet.

Tvinges ut
Wilh. Wilhelmsen mener at introduksjonen av det nye skatteregimet som ble vedtatt av Stortinget i desember 2007, tvinger norske skipsrederier ut av det tidligere systemet. Selskapene må derfor bestemme om de vil gå inn i det nye oppsettet.
– We’re no longer a traditional shipping company, but a wide-ranging maritime industry group providing a number of other services directly related to ocean transport, sier Nils P Dyvik, group chief financial officer of WW. WW vil ta den endelige avgjørelsen i slutten av mai.
Gruppen har 17 skip i det tidligere norske skattesystemet og har tidligere meddelt at forandringene som Stortinget har besluttet vil ha regnskapsmessige konsekvenser for 2007 resultatet, og det er avsatt US$ 208 millioner for utsatt skatt i fjerde kvartal.
Wilh. Wilhelmsen kontrollerer sammen med partnere nær 160 skip og er verdens største Ro-ro operatør. Vi siterer videre:
“Its ocean activities are supported by a variety of advanced shore-based logistics services, offering customers seamless door-to-door supply chain solutions. The group also occupies a leading position in the global maritime service industry through an unparalleled global network, delivering services to more than 200 shipyards and some 20 000 vessels each year. The group’s wholly owned subsidiaries employ some 14 000 people in more than 70 countries.”

Höegh Autoliners kommenterer også regjeringens beslutning i sin pressemelding ved å si at
“Selv om den nye norske ordningen for skipsfartsbeskatning er gunstig i sin foreliggende form, vil regjeringens forslag til avslutning av det eksisterende skatteregime ha alvorlig negative virkninger for næringen. Ved at skatt kalkuleres retroaktivt på inntekter opptjent siden 1996 vil norske shipping­selskaper bli pålagt en enorm skatteregning for akkumulert skatt. Næringen har trukket i tvil lovligheten ved dette.”
og Guttormsen uttaler: – Det er et paradoks at selskaper som er etablert utenfor Norge kommer bedre ut av det enn de som ble værende innenfor den norske skipsfartsbeskatningen som ble innført i 1996. Siden vi har opprettholdt et nærvær i Norge hele denne tiden vil også vi bli påvirket av dette. Men vi har kunnet vurdere de nye reglene uavhengig av de foreslåtte overgangsreglene.
I henhold til reglene for avslutning av det nåværende skatteregimet vil Höeghs skatteforpliktelser beløpe seg til ca. 1,3 milliarder kroner.

DEL