HKH Kronprins Haakon åpner Nor-Fishing 2008

HKH Kronprins Haakon foretar den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2008 i Trondheim den 12. august. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil også være til stede med prominente gjester fra en rekke lands fiskerimyndigheter. Den 22. internasjonale fiskerimesse er på det nærmeste fullbooket med deltakelse fra flere land enn noen gang tidligere.

Kronprinsen har tidligere åpnet Aqua Nor i 1999 og 2001. Styret i Stiftelsen Nor-Fishing er svært fornøyd med at Kongehuset på denne måten viser sin støtte til norsk fiskeri- og havbruksnæring.
Kongehuset har en lang historie knyttet til norske fiskerimesser. Helt siden 1908, da HM Kong Haakon VII besøkte den Skandinaviske Fiskeriutstillingen i Trondheim, har medlemmer av kongefamilien stilt opp for fiskerinæringen. Kong Olav V åpnet den første fiskeriutstillingen i nyere tid, Nor-Fishing i Bergen i 1960. Siden den gang har enten Konge eller Kronprins åpnet til sammen 17 av utstillingene. Kongefamiliens støtte og deltakelse på messene har på denne måten gitt våre fiskere og fiskerinæringen stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
På åpningen vil også Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen være til stede sammen med representanter for andre lands fiskerimyndigheter. Disse er invitert til å delta på konferansen «The 2nd Global Fisheries Envorcement Training Workshop» (GFETW) om ulovlig fiske internasjonalt og på Nor-Fishing 2008.
Trondheims ordfører Rita Ottervik vil, på vegne av byen, ønske besøkende og utstillere velkommen.
Nor-Fishing 2008 er på det nærmeste fullbooket med om lag 450 firma fra 20 nasjoner, – som er flere nasjoner enn det noen gang har vært. – Belegget på trondheimshotellene bekrefter også stor nasjonal og internasjonal deltakelse på årets fiskerimesse, sier messegeneral Odd Berg.

DEL