Hitra og Hirtshals inngår samarbeid

Hirtshals havn. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia Commons

Med signering av en samarbeidsavtale er sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Nord-Danmark kommet enda et lite skritt nærmere en realitet, det skriver partene i en pressemelding. 

Samarbeidsavtalen ble i april inngått mellom Kysthavnalliansen og Hirtshals Havn, og dermed samles kreftene i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Hirtshals Havn i det fortsatte arbeidet for å utvikle nye tidsriktige transportløsninger.

I samarbeidets første fase vil det være fokus på  etablering av sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn.  

– Behovet for nye innovative tiltak innenfor transporten av laks fra lakseprodusentene på Hitra og Frøya og mot Europa blir i disse måneder stadig mer aktuell som en konsekvens av dels den fremtidige vekst i lakseproduksjonen og lakseeksporten, og dels av den økende oppmerksomhet på samfunnsforhold som klimabelastninger og trafikksikkerhet, heter det i pressemeldingen.

På sikt vil også transport på Rørvik Havn bli en del av samarbeidsprosjektet, og det er positive forventinger til at også Trondheim Havn skal slutte seg til avtalen.

 

DEL