Havyard Leirvik AS har skrevet kontrakt på levering av et nybygg til Garware Offshore Services Ltd.

Det indiske rederiet Garware Offshore Services Ltd har signert kontrakt med Havyard Leirvik AS om levering av et Havyard 832 L SE plattform forsyningsskip i oktober 2010

Garware Offshore Services Ltd. har allerede fått levert tre forsyningsskip fra Havyard Leirvik AS og et fjerde skal leveres tidlig neste år. Den nye kontrakten blir så det femte nybygget rederiet bestiller fra Havyard Leirvik AS. Kontrakten har en verdi på NOK 370 mill og får nybygg nr. 105. I kontrakten ligger det også en opsjon om levering av ytterligere ett skip i januar 2011.
Havyard Gruppen skal, i tillegg til å bygge skipet levere design og utstyr. Havyard Design AS, lokalisert i Herøy kommune har utviklet Havyard 832 L SE designet. Havyard 832 L SE er basert på det populære Havyard 832 CD designet og er videreutviklet i henhold til kundens krav og generelle markedsbehov. I forhold til en standard 832 CD er dette nye designet forlenget og har større innredning. Med dette har Havyard 832 L SE fått større dødvekt (lastekapasitet), innredning for flere personer og større fleksibilitet med hensyn på type jobber den kan utføre. I tillegg til vanlige plattform forsyningsjobber kan dette designet bygges for å utføre lettere konstruksjonsoppdrag og generelle vedlikeholds- og reparasjonsjobber på undervanns oljeinstallasjoner. Skipet er forberedt for installasjon av offshore kran og ROV- (fjernstyrt miniubåt) håndtering. Skipet er også forberedt for moonpool. Havyard skal også levere Havyard IASTM alarm og automasjonssystem og ConceptBridgeTM integrert broløsning til skipet.

For Havyard Leirvik er denne kontrakten meget viktig. I tillegg til å sikre arbeidsplasser på verftet i Sognefjorden viser den også at kundene setter pris på det som blir levert herfra. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Garware på de skipene vi har levert hittil og ingenting sier mer om dette samarbeidet og kvaliteten på det vi leverer enn at kunden nå kommer tilbake med enda flere ordre. Spesielt med dagens marked og den generelle finansielle uroen er det godt å kunne skaffe seg mer arbeid på verftet. Våre medarbeidere legger ned stor innsats for at vi skal levere ordrene vi har tatt på oss på tid og til budsjett. Det er derfor meget gledelig at vi nå klarer dette og blir belønnet med god inntjening på prosjektene. Selv om det er skyer i horisonten for verdensøkonomien generelt ser vi lyst på framtida her i Leirvik sier administrerende direktør Tor Leif Mongstad.

HAVYARD 832 CD har følgende dimensjoner/ kapasiteter:
Lengde 84,00 m
Bredde 17,60 m
Dødvekt 4500 t
Lastedekk 812 m2
Innredning 54 personer

HAVYARD 832 har vist seg å være et populært design og har truffet godt i markedet. I forhold til eksisterende tonnasje og andre design under bygging har Havyard 832 større kapasiteter og er mer miljøvennlig og effektiv. Mange operatører har sett dette og det har gitt kundene våre merverdi i forhold til bedre rater enn for konkurrerende design. Mens andre design i stor grad bygges på spekulasjon, ser vi at de fleste kontraherte Havyard 832 CD allerede er sluttet på langsiktige kontrakter.

DEL