Havyard klar for Oslo Børs

(Foto: Fuglefjellet)
(Foto: Fuglefjellet)

Havyard Group ASA har nå fått klarsignal for børsnotering. Oslo Børs godkjent onsdag i denne uken selskapets søknad om børsnotering.

Havyard blir dermed det eneste børsnoterte skipsbyggingskonsern med verft i Norge som kommer på børs, etter at Bergen Group har solgt sine verftsengasjementer i Bergen og Fosen til det nystartede Nor-Yards der Bergen Group i første omgang blir minioritetsaksjonær. Siktemålet er å selge seg 100 prosent ut av skipsverfts-delen.

Også et annet verftskonsern er børsnotert i Oslo, nemlig Aker Philadelphia Shipyard ASA, men selskapet har ingen verftvirksomhet i Norge, kun i USA.

Forutsetningen for børsnotering av Havyard Group er at selskapet fra første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere, det vil si at selskapet må ha minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmenheten slik det fremgår av opptaksreglene.

Det forutsettes også at selskapet har et styre som tilfredsstiller børsens krav til uavhengighet i forhold til større aksjeeiere, daglig ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke oppfylles blir selskapet notert på børsens axess-liste (Oslo Axess), forutsatt at de øvrige vilkårene er innfridd.

Første noteringsdag på Oslo Børs er fastsatt til senest 13. juni i år.

Havyard Group utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for rederier innen offshoremarkedet for olje- og gass, fiskeri og havbruk.