Havyard har blitt miljøsertifisert

Grønt verft med grønne båter: Havyard Ship Technologys skipsverft i Leirvik i Sogn produserer miljøvennlige båter av topp kvalitet. Nå har verftet også bevis på at de produserer båtene på en mest mulig miljøvennlig måte. FOTO: Fuglefjellet
Grønt verft med grønne båter: Havyard Ship Technologys skipsverft i Leirvik i Sogn produserer miljøvennlige båter av topp kvalitet. Nå har verftet også bevis på at de produserer båtene på en mest mulig miljøvennlig måte. FOTO: Fuglefjellet

Havyard er gode på mer enn å bygge båter. Verftet i Leirvik har nå fått bevis på at de også er gode på miljø.

I fjor fikk Havyard Ship Technology kvalitetssertifikatet ISO 9001. Nå er også miljøsertifikatet ISO 14001 i havn, som en videreføring av fjorårets sertifisering.

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyring, som krever at bedriften utarbeider miljømålsettinger, og aktivt reduserer bedriftens miljøbelastninger. Det er hovedfokus på alt som går til luft og sjø; som klimagasser og kjemikalier.

Sertifiseringen er et ledd i prosessen med kontinuerlige forbedringer.

Kvalitetssjef i Havyard Ship Technology, Sigvar Giil, forteller at hovedmålet til verftet er å redusere energiforbruk og avfallsbelastning.
– Kundene etterspør i økende grad denne typen sertifiseringer, sier Giil, og legger til at verftet nå må stille større forventninger også til sine underleverandører.
– Det hele krever en bevisstgjøring av hver enkelt, forteller han.

Gøy med miljø: Kvalitetssjef Sigvar Giil, HMS-koordinator Møyfrid Ringereide og Terje Akernes som driver miljøstasjonen er både stolte og glade over å ha fått miljøsertifikatet. FOTO: Havyard
Gøy med miljø: Kvalitetssjef Sigvar Giil, HMS-koordinator Møyfrid Ringereide og Terje Akernes som driver miljøstasjonen er både stolte og glade over å ha fått miljøsertifikatet. FOTO: Havyard

Sammen med HMS-koordinator, Møyfrid Ringereide, har Giil lagt ned mye ressurser for å komme i mål. Også alle avdelinger ved verftet har vært involvert i arbeidet. Miljøaspektet ved hver avdeling har blitt kartlagt, og hver avdeling valgte ut problemstillinger de ville jobbe med, som et delmål i prosessen. – Samarbeidet har vært godt, og avdelingene har vært positive. De har forstått viktigheten, og har vist nysgjerrighet i forhold til dette, forteller koordinatoren. – Det har kommet konkret frem hva hver enkelt kan bidra med, både i form av endrede arbeidsmetoder og endring av produkter. Men det store potensialet ligger nå i det videre arbeidet, både avdelingsvis, på prosjekt og individnivå, sier Ringereide.

Verftsdirektør Trygve Solaas er godt fornøyd med at sertifiseringene nå er på plass. – Vi har hatt en strategi om å bli sertifisert på begge disse områdene, og dette gir oss helt klart et konkurransefortrinn, forteller han.
– Men vi er på ingen måte ferdige. Dette er bare startskuddet. Det er nå jobben begynner med å etterleve systemet vi har etablert, og bli enda bedre på det vi allerede er gode på, sier Solaas.

DEL