Havyard Design kjøper engineeringselskapet Apply Steelcad AS

Fra venstre: Erik Kirkemo, Kjetil Jon Lote og Jan Ove Hovdenakk fra Havyard Steelcad, Ragnar Lervik fra Havyard Design, Erlend Urkegjerde fra Havyard Steelcad og Stig Magne Espeseth fra Havyard Design.
Havyard Design AS har kjøpt selskapet Apply Steelcad AS fra Apply Sørco AS. Apply Steelcad er et selskap med 27 ansatte i Norge og eierandeler i engineering selskap i Polen og Kroatia.

Apply Steelcad, tidligere Steelcad er et velrenommert selskap som har levert engineering tjenester til skipskonsulenter og skipsverft i Norge og i utlandet i en årrekke. Selskapet har i lang tid også vært leverandør av slike tjenester til Havyards egne verft og til Havyard Design ved levering av designpakker til andre verft world wide. Den gode kvaliteten på arbeidet Apply Steelcad har levert har vært et viktig argument i beslutningen om å kjøpe selskapet. Selskapet vil etter oppkjøpet skifte navn til Havyard Steelcad AS og bli integrert i divisjonen Ship Design & Engineering i Havyard Group.

Hensikten med oppkjøpet er å bygge videre på Havyard Groups strategi om å være en fullintegrert leverandør av skipsbyggingsteknologi og om å ha kontroll på de viktige og kritiske fasene inne design og bygging av avanserte fartøyer. Dette oppkjøpet vil styrke vår evne til å levere høy kvalitet produksjonsunderlag til bygging av Havyard designTM på egne og eksterne verft i Norge og i utlandet. For å sikre kvaliteten på de ferdige skipene er det kritisk å kunne levere høy kvalitet, byggevennlig produksjonsunderlag til rett tid til skipsverftene. Gjennom Havyard Steelcad vil Havyard ha den beste kompetanse og kapasitet til å levere dette.

Havyard har fokus på kvalitet og effektive prosesser gjennom hele verdikjeden med å bygge et skip. Fra vi starter med å utvikle designet og til skipet er klart til levering til kunde er det et tett samspill mellom designer, skipsverft, utstyrsleverandører, klasseselskap og kunde for å sikre en god gjennomføring. Havyard Group med samarbeidspartnere har kompetanse på prosessene i hele verdikjeden. Havyard Steelcad vil tilføre Havyard Design økt kompetanse innen utarbeidelse av 3D modellert produksjonsunderlag, som igjen øker kvaliteten på totalproduktet fra Havyard og tilfører merverdi til våre kunder. Med dette skal det bli enda enklere og mer effektivt å bygge Havyard designTM ved verft i Norge og utlandet sier Stig M. Espeseth, direktør for divisjonen Ship Design & Engineering i Havyard Group.

Havyard Steelcad vil fortsette å være lokalisert i Stavanger. Erik Kirkemo vil fortsette som daglig leder i selskapet.

DEL