Havn uten styring

Bergen og Omland havnevesen (BOH) har hatt vanskelige arbeidsforhold på grunn av en rekke negative forhold innen BOH de siste årene, i tillegg til stopp i investeringer og nedgang i godsmengde, så vel petroleum som tørrlast.
Utsatte investeringer, avsatte havnedirektører, uten havnekaptein og med inkompetente politikere i førersetet, ser fremtiden for Bergen og omland havn alt annet enn lys ut.

I tillegg svikter volumet i oljelaster over havnen. Det bringer godsmengden over Nordens største havn ned fra 56,1 millioner tonn i 2009 til 49,9 millioner i 2010. På sitt største noen gang lå godsmengden i området rundt 100 millioner tonn for en del år siden.
En forklaring er at mye av oljen og gassen i dag kommer inn via rørledninger. Andelen som kommer og går via skipstransport er minkende. Både oljeraffineriet på Mongstad, Mongstadbase, Stureterminalen, Hanøytangen og Coast Center Base på Ågotnes er en del av havneområdet.
I tilfellet av at det omfattende havnesamarbeidet i Bergensområdet bryter sammen som følge av politikernes opptreden, vil Bergen havn trolig bli redusert til en gjennomsnittlig kysthavn.
I dag består havneområdet av kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden.

Tilbakegang over alt
Av årsberetningen kan man lese at det innen sektoren våtbulk var en tilbakegang på 33 prosent (10 skip).
Eksport av fiskeoljer i containere via Dokkeskjærskaien har opphørt. Anløp av containerskip viser en nedgang på 13 prosent (69 skip). Nedgangen for stykkgodsskip er på 9 prosent (104 skip). De ulike skipsrutene er opprettholdt, men operatørene effektiviserer med hvilke havner som anløpes.
Antall anløp i havnen økte totalt fra 27.585 i 2009 til 27.613 i fjor. Bruttotonnasjen ble imidlertid redusert fra 94.260.005 i 2009 til 86.362.506 tonn i fjor.
Offshore-virksomheten er også redusert i 2010, selv om det var fremgang i fjerde kvartal i forhold til 2009. Nedgangen er på 10 prosent (93 skip).
Ifølge årsberetningen skyldes dette i stor grad tiltak som er satt i verk for å bedre luftkvaliteten i Bergen som følge av den kalde vinteren tidlig i 2010. Alle skip chartret av Statoil ble nektet å anløpe Bergen havn.

Venter cruiserekord i 2012
Det markeds- og informasjonssjef Helen Hovland har å glede seg over, er cruisetrafikken over havnen. Den viste imidlertid også tilbakegang i fjor. I 2010 hadde Bergen 241 cruiseskipsanløp mot hele 260 året før, en nedgang på 7,7 prosent. Målt etter antall passasjerer var imidlertid 2010 et rekordår med 291.843 passasjerer, pluss 3,1 prosent. Av fjorårets anløp var 14 førstegangsanløp og syv av skipene var på over 100.000 brutto-tonn.
For 2012 er det ventet over 475.000 passasjerer fordelt på foreløpig 320 anløp som er anmeldt inntil begynnelsen av oktober i år. Inneværende år ga også rekord med 264 anløp og 350.248 reisende om bord.
Ifølge Helen Hovland er Bergen nå den 10. største cruiseskipsbyen i Nord-Europa, målt etter antall passasjerer.
Totalt er passasjertrafikken over havnen preget av at både Color Line, Smyril Line og DFDS valgte å avvikle anløpene i Bergen i 2009. Både Hurtigruten, Flaggruten/Tide Sjø sine hurtigbåter og Fylkesbaatane/Fjord 1 har økt sin passasjermengde. Størst økning hadde Hurtigruten med 12 prosent.
– Dette er jo en gledelig utvikling, men vi må så snart som mulig finne måter å ta imot den sterke ekspansjonen i cruiseskipsanløp på, sier Helen Hovland.
Hun peker også på det faktum at Bergen ikke kan ta i mot de største cruiseskipene fordi Askøybroen stenger innløpet. Arbeidet med en ny innseiling fra nord, er enda ikke satt i gang.


Markeds- og informasjonssjef Helen Hovland gleder seg over utviklingen av cruiseskipstrafikken de siste årene, men hun savner fortgang i arbeidet med å sikre Bergen anløp av de store skipene som ikke kommer inn under Askøybroen. Det blir stadig flere av de store skipene.

Havnedirektør-kabalen har enda ikke gått opp
Markeds- og informasjonssjefen ønsker ellers ikke å kommentere den vanskelige situasjonen havnen er kommet i etter at tidligere havnedirektør Gunvald Isaksen ble avsatt og sluttet 4. februar i fjor.
– Det er kommet en rekke søknader til havnedirektørjobben Hvordan ønsker du den nye sjefen skal være?
– Personlig vil jeg ønske en havnedirektør som er faglig sterk, en som kan være med å fronte hele havne-Norge, svarer Helen Hovland.

Investeringene har stoppet opp
Det har som følge av urolighetene vært gjennomført få investeringer i 2010. Videre er den viktige utbyggingen i Dokken Vest stoppet av politikerne etter at utfyllingen av masse i sjø er unnagjort. Det vil trolig fordyre prosjektet en god del når og hvis det skal fullføres.
Som følge av de manglende investeringene har havneselskapet ikke oppfylt sine egne ambisjoner. Det er kun investert knappe to millioner kroner, mot budsjettert vel 17 millioner.
Ifølge årsberetningen skyldes det at prosjektet Dokken Vest er avhengig av behandling av lånesøknad og garanti i Bergen Bystyre. Det interkommunale havneselskapet eies som kjent av til sammen 11 kommuner, hvorav Bergen er den største.
Driftsinntektene i 2010 var på 113,8 millioner kroner. Brutto driftsresultat viste pluss 34 millioner. Regnskapet ble avsluttet med et bokført overskudd på 11,5 millioner. Styret mener dette er tilfredsstillende. Midlene er avsatt til fremtidige kapitalformål.

DEL