Havilafjord vant frem – tar kontroll i Fjord1

Investoren - og strategen - Per Sævik vant frem i kampen om Fjord1.

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har i dag vedtatt å selge en aksjepost på 26 prosent i Fjord1 til Sævik-familiens selskap Havilafjord, et datterselskap i Havila Holding.

Det betyr at investoren Per Sævik sin strategi vant frem, og at det løp fylkeskommunen la opp til i sin streben etter å avhende eierskapet sitt i Fjord1 havarerte. Sævik har dermed kontroll over selskapet.

I avtalen ligger en opsjon som sikrer Havilafjord den resterende aksjeposten også. Totalt kan fylket innkassere nær 1,1 milliarder kroner på avtalen.

– Dette er en historisk dag, har fylkesordfører Jenny Følling i dag uttalt til NRK Sogn og Fjordane.

Historisk også i den forstand at ikke tidligere har et fylke lagt seg på en forretningsførsel hvor man bevisst har omgått rettighetene til en mindretallsaksjonær.