Havila fikk nei fra obligasjonseierne

Arkivfoto: “Havila Jupiter”

Til tross for betydelig støtte fra obligasjonseierne oppnådde ikke offshorerederiet Havila Shipping ASA i Fosnavåg det nødvendige flertall for sitt siste forslag om  restrukturering av gjelden.

Avtalen med bankene om reorganisering av rederiets gjeld forutsatte støtte fra 2/3-dels flertall blant eierne av de usikrede obligasjonene. Selskapet har derved ikke innfridd kravene i den såkalte Master Agreement innen fastsatt dato, 15. februar, skriver adm.dir. Njål Sævik og finansdirektør Arne Johan Dale i Havila Shipping i en børsmelding.

De legger ikke skjul på at selskapet nå er kommet i en utfordrende situasjon og at de nå umiddelbart starter arbeidet med sine finansielle kreditorer for å komme frem til en standstill-avtale.

Så lenge diskusjonene pågår vil selskapet stoppe betaling av renter og avdrag på lån.  Selskapets banklångivere har ifølge børsmeldingen indikert støtte til en standstill-avtale og det planlegges å kalle inn til obligasjonseiermøte innen kort tid. Med forventning om å lykkes i diskusjonene med långiverne holder selskapet full fokus på å videreføre ordinær drift ved å opprettholde servicen til alle kunder og fortsette å betale alle leverandørene.

Ettersom forslaget til obligasjonseierne er en betingelse i Master Agreement, vil forslaget om å kalle inn obligasjonseierne til nytt møte 25. februar bli trukket.

Det siste forslaget som ikke ble godtatt av mange nok obligasjonseiere var en sukret utgave av det første forslaget rederiet la frem. I det siste forslaget tilbød rederiet tilbakekjøp av obligasjoner pålydende inntil 275 millioner kroner i det usikrede lånet på 500 millioner. Det skulle skje til en betydelig rabatt. Kursmål var satt til kroner 30. Det ble også tilbudt årlige renter med 4,5 millioner kroner. Resten skulle ifølge forslaget gjøres opp ved å utstede nye obligasjoner. Kapitalutvidelsen som gikk ut med å skyte inn 200 millioner ble i andre forslag økt til 300 millioner. Av dette skulle Havila Holding garantere for 153 millioner. Obligasjonseierne skulle få anledning til å tegne seg for aksjer på linje med aksjonærene.

 

Arkivfoto: “Havila Jupiter”.