Havforskningen er vinner i statsbudsjettet

Rederisjef Per W. Nieuwejaar gleder seg over regjeringens satsing på marine forskningsskip. Foto: Asle Strønen

Av Statsbudsjettet for 2017 fremkommer det at regjeringen vil bruke 75 millioner kroner på å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy og 25 millioner kroner på vedlikehold av eksisterende fartøyer.

Dette kommer på toppen av et allerede omfattende nybyggingsprogram som rederiavdelingen til Havforskningsinstituttet står midt oppe i. To store prosjekter er under bygging hhv. i Italia og Spania, og nå kommer dette forskningsskipet for våre kystnære farvann i tillegg. Travle tider med andre ord, til glede for norsk industri som for marin forskning.

Rederisjef Per W. Nieuwejaar forteller til Skipsrevyen at man nå går ut med et konseptuelt design for det nye fartøyet. – Dermed kan vi begynne å definere hoveddimensjoner og layout før vi går ut med anbudsinnbydelse på design og bygging rundt kommende årsskifte, forklarer Nieuwejaar.

På vårt spørsmål om lengde på nybygget svarer han at man går for et «noe mindre fartøy for å kunne operere i trange kystfarvann». – Uansett er det spennende og utfordrende med enda et nybyggingsprosjekt, sier han tilfreds. Skipsrevyen.no antar at aktuell størrelse vil være et fartøy på oppunder 50 meter lengde.

Flere bein å stå på
Fiskeriminister Per Sandberg sier i en kommentar at mer og bedre marin forskning vil gi Norge flere bein å stå på i årene som kommer. – Nybygget sammen med oppussing av eksiterende forskningsskip gir verftsindustrien enda flere oppgaver å konkurrere om, og dette mener vi er viktig nå når verftsindustrien her til lands trenger mer oppdrag, sier han.

Per Sandberg understreker at Norge trenger enda mer marine data om vi skal nå vår ambisjon om vekst i de blå næringer og da krever det at vi styrker forskningsinfrastrukturen her til lands. – Jeg håper at norske verft også vil vinne denne siste nybyggingskontrakten, sier fiskeriminister Per Sandberg til slutt.

Satsingen på forskningsfartøy følger opp budsjettet for 2016 der det ble bevilget 100 millioner kroner til vedlikehold og opprusting av Havforskningens eksisterende flåte. Disse prosjektene pågår nå ved forskjellige verft.