Havbruksvirksomhet løfter resultatet til NTS

Norsk Fisketransport, Brønnbåt

Av: Linn Therese Skår Hosteland

NTS økte driftsinntektene med over 100 millioner i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med 2015. De fikk også doblet resultat før skatt.

Konsernets samlede driftsinntekter i kvartalet endte på 545,9 millioner kroner i 2016 mot 427,8 millioner året før. Driftsresultat per utgangen av 2016 utgjorde 119,2 millioner mot 74,3 millioner året før.

Resultat før skatt endte på hele 94,4 millioner for året mot 43,7 millioner i 2015. EBITDA for kvartalet endte på 190,6 millioner mot 130,9 millioner i samme periode 2015.

– Økningen i EBITDA-resultat skyldes i hovedsak økt forretningsomfang og lønnsomhet i Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS, samt gevinst ved salg av fartøyer, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selskapet melder også at netto rentekostnader har økt med kr 6,4 millioner i forhold til samme periode i fjor, som følge av nye låneopptak relatert til investeringer i fartøyer.

– Urealiserte inntekter på rentesikringsavtaler rentesikringsavtaler gir en positiv resultateffekt på kr 8,9 millioner hittil i år, mens det i fjor var kostnadsført kr 1,3 millioner samme periode. Resultatbidrag fra tilknyttede selskaper er kr 7,6 mill. hittil i år mot kr 5,7 millioner i fjor.

Av en totalbalanse på 1 705,1 millioner kroner utgjør bokført egenkapital 438,9 av de. Langsiktig gjeld utgjør 1 106,3 millioner mens bankinnskudd er 64,3 mill. Egenkapitalandelen har også økt og utgjør 25,7 prosent mot 21,4 prosent på samme tid i fjor, kommer det frem.

DEL