Harstad Havn kjøper Selfa-anlegg

Selfa tar utganspunkt i elsjarken "Karoline" når de starter serieproduksjon av elektriske fiskefartøy. Foto: Selfa/Siemens

Selfa Arctic på Rødskjær har trygget driften de neste ti årene, gjennom å selge anlegget til Harstad Havn, og tegne leiekontrakt for anlegget. Det fremgår av et nyhetsbrev fra selskapet. 

Anlegget ble solgt fra daglig leder i Industriparken Eiendom AS, Berit Ianssen, til Harstad Havn for 22 millioner kroner, noe som gir selskapet en regnskapsmessig gevinst på 17 millioner kroner.

– Med en total egenkapital på ca 100 millioner kroner, gir dette oss muskler både til å utvikle Selfa Arctic AS, vår nullutslippsteknologi og våre eiendommer videre, skriver selskapet.

De påpeker at det også var viktig å finne en seriøs lokal invesor som kunne utvikle anlegget videre.

Les også: Satser på serieporduksjon av elektriske fiskebåter

Selfa Arctic har nå tegnet en tiårig leiekontrakt med Harstad Havn, og planlegger å starte serieproduksjon av elektriske fiskebåter ved anlegget.

– Harstad havn og Harstad kommune trenger mer sjønære arealer til havn, næring og industri, og vi planlegger 400 – 800 mål utbygging på Rødskjær. Eiendommen vi nå har kjøpt henger sammen med øvrig utvikling av Harstad som regionhavn. I tillegg ønsker vi å utvikle mer maritim industri på tomta vi nå har kjøpt, sier havnesjef i Harstad Ivar F. Hagenlund i følge meldingen fra Selfa.

DEL