Hans Majestet Kong Harald overleverer prisen til kaptein på Far Samson, Bernt Finnøy.

Hans Majestet Kong Harald overleverer prisen til kaptein på Far Samson, Bernt Finnøy.
DEL