H.P. Holmeset bestiller ny linebåt med dragebrønn

Linebåtrederiet H.P. Holmeset AS fra Haram har signert kontrakt på ny linebåt. Båten er prosjektert av Skipsteknisk AS og skal bygges av Fiskerstrand Verft AS.

Dette er den femte linebåten rederiet bygger hos Fiskrstrand Verft AS. Nybygget har typebetegnelse ST-155 og er 51,3 meter lang og 12,4 meter bred. Kontrakten har en verdi på ca. 170 millioner kroner, og fartøyet skal leveres 3.kvartal 2010.

DEL