H.M Kong Harald V åpnet Nor-Fishing i Trondheim

H.M Kong Harald V
H.M Kong Harald V ble ledsaget av blant annet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Det har skjedd en formidabel utvikling på alle områder i fiskerinæringen. Rett nok har antall fiskere og fartøy gått kraftig ned, men teknologisk er fiskefartøyene i dag blitt imponerende effektive. Det er ikke snakk om hvor mye de kan fiske, men hvor mye de kan få lov til å fiske for at næringen skal kunne opprettholde en bærekraftig utvikling også for kommende generasjoner, innledet H.M Kong Harald V i sin tale.

Utstillingsarealet dekker i år hele 14.000 kvm med totalt 464 utstillere fordelt 259 stands.

Vi kommer tilbake med flere artikler fra Nor-Fishing i denne uken.

DEL