H.M. Kong Harald åpner jubileumsmessen Nor-Fishing 2010

H.M. Kong Harald under åpningen av Nor-Fishing 2006
H.M. Kong Harald foretar den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2010 i Trondheim den 17. august. Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil også være tilstede med prominente gjester fra en rekke lands fiskerimyndigheter.

Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Fiskeridirektør Liv Holmefjord, er på vegne av fiskerinæringen både stolt og takknemlig for at H.M. Kong Harald vil åpne jubileumsmessen. Kongen har deltatt på åpningen av flere tidligere fiskeri- og havbruksmesser, og foretok den offisielle åpningen av Aqua Nor så sent som i fjor.

Kongefamilien har gjennom alle år vist stor interesse for fiskerimessen, og både Kong Haakon (1908), Kong Olav, Kong Harald og Kronpris Haakon har deltatt ved åpningen av de ulike messene opp gjennom årene (se vedlagt liste over offisielle åpninger).

Årets Nor-Fishing er den 23. fiskerimessen som blir arrangert siden starten i 1960. Arrangøren kan derfor i år feire 50-års jubileum for de moderne fiskerimessene i Norge. Nor-Fishing er den eldste fiskerimessen i verden som fortsatt arrangeres jevnlig. Den aller første fiskerimessen i Norge ble arrangert i Bergen allerede i 1864, men messene som ble arrangert frem til den 2. verdenskrig var uregelmessige, og hadde ulike arrangører. Først i 1960 overtok Fiskeridepartementet ansvaret som arrangør, og fra 1993 har den offentlige Stiftelsen Nor-Fishing stått som ansvarlig arrangør.

Gjennom disse 50 årene har Nor-Fishing bidratt til å skape engasjement for fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt, og interesse for utvikling innen forskning, fangst- og fartøysteknologi, foredling og forvaltning. Rundt 1960 var det ca 61.000 fiskere i Norge. I dag er det bare ca. 12.500. Ilandført fangstkvantum var i 1960 i overkant av 1,3 millioner tonn, mens oppfisket kvantum i dag er omkring 2,5 millioner tonn, og nesten 1 million tonn oppdrettsfisk. Dette har skjedd gjennom en bærekraftig utvikling av næringen.

Hvem foretok den offisielle åpningen av Messene?

År

Nor-Fishing

AquaNor

1960

H.M. Kong Olav

1965

H.M. Kong Olav

1969

H.M. Kong Olav

1972

H.M. Kong Olav

1974

H.M. Kong Olav

1976

H.M. Kong Olav

1978

H.K.H. Kronprins Harald

1979

Ingen offisiell åpning

1980

Statsminister Oddvar Nordlie

1981

Fiskeriminister Eivind Bolle

1982

Fiskeriminister Thor Listau

1983

Statssekretær Erling Nordvik

(Kronprins Harald besøkte messa)

1984

H.M. Kong Olav

1985

Fiskeriminister Thor Listau

1986

Fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem

1987

H.K.H. Kronprins Harald

1988

H.M. Kong Olav

1989

Fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem

1990

Fiskeriminister Svein Munkejord

1991

Fiskeriminister Oddrunn Pettersen

1992

Fiskeriminister Oddrunn Pettersen

1993

Fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

1994

Fiskeriminister Jan Henry T.Olsen

1995

Fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

1996

H.M. Kong Harald

1997

Fiskeriminister Karl-Eirik Schjødt-Pedersen

1998

Fiskeriminister Peter Angelsen

1999

H.K.H. Kronprins Haakon

2000

Fiskeriminister Otto Gregussen

2001

H.K.H. Kronprins Haakon

2002

Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2003

H.M. Kong Harald

2004

Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2005

Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2006

H.M Kong Harald

2007

Fiskeriminister Helga Pedersen

2008

H.K.H. Kronprins Haakon

2009

H.M. Kong Harald

Sum

Kongefamilien: 12

Kongefamilien: 5

DEL