Høy aktivitet ved STX Europe-verftene

Brattvaag-verftet har levert mange sofistikerte skip i årenes løp.
Mens den norske verftsindustrien generelt er inne i en tung periode, med nærmest tomme ordrebøker, er situasjonen lysere for STX Europe-verftene på Nordvestlandet og i Brevik. Vi hadde nær sagt som vanlig. Stordriftsfordelene er åpenbare i nedgangstider, der verftene blant annet utveksler arbeidskraft og utstyr. Kompetente arbeidere som forflytter seg mellom verftene styrker konkurranseevnen for alle verftene i STX Europe. Det var nok ingen tilfeldighet at de to siste skipsbyggingskontraktene som ble inngått her i landet, ble tildelt STX-verftet i Brattvåg.

Nettopp Brattvaag har 60 års-jubileum i år, noe som skal feires med jubileumstur til Trysil i pinsehelgen. Men verftsjubilanten har mye å gjøre før den tid. To bygg, 724 og 725 med eget design AH 12 CD, leverers henholdsvis i skrivende stund og i slutten av juni.
Etter at 724, «Normand Prosper» ble levert like etter påske hadde verftet en relativt kjapp nedtrapping av leie- og fastprispersonell, fra en arbeidsstyrke på rundt 400 personer innenfor portene. Fra midten av mai var det stort sett egne ansatte og noe fastprispersonell igjen. Men så kom de tre kontraktene som ble offentliggjort 25. mars, noe som betyr at verftet igjen må oppbemannes når skrogene kommer fra Romania. Det første av disse tre skipene skal leveres i første kvartal 2011, det andre i annet kvartal 2012 og det siste i tredje kvartal 2012.
Verftsdirektør Petter Alvestad i Brattvåg er opptatt av det positive samarbeidet mellom verftene i STX Europe-gruppen. Til verftsgruppens internmagasin Kaikanten sier han at samarbeidet har fungert svært bra på mange plan. – Vi har mulighet for utveksling både av kompetanse, arbeidskraft og spesialutstyr. Det kan gi oss et enda større konkurransefortrinn i fremtiden. De siste månedene har verftet lånt fagfolk og ingeniører fra Langsten. Dette har fungert utmerket og neste gang kan det være våre folk som må ta turen til et annet verft i gruppen, sier han.

Langsten
På Langsten er det også mye å gjøre. Det første av to skrog som skal bli til ankerhåndteringsskip til det japanske rederiet K-Line ankom Langsten i påsken, fra Tulcea. Før den tid har verftet jobbet med utrustning av det siste av fire ankerhåndteringsskip til Farstad i Ålesund. Nybygget ble levert like før påske, før kontraktsdato. Slik har det vært for de siste nybyggene fra Langsten, alle levert før kontraktsdato med høy kvalitet, i følge verftsdirektør Steinar Nerbøvik.
Dokken på Langsten har hatt mange oppdrag i vinter. – Men overgangen er likevel stor fra fjoråret, da vi hadde både fire og fem fartøyer under utrustning samtidig, sier Nerbøvik til Kaikanten.
– Heldigvis har mange av våre arbeidere fått arbeid hos våre søsterverft i Søvika, Brattvåg og Brevik. Det er styrke for verftsgruppen vår at vi kan utveksle arbeidere mellom verftene slik situasjonen er nå, sier han.

Aukra
Også ved Aukra er det for tiden hektisk aktivitet. To bygg er til utrustning, 706 og 707. Begge er av eget design, AH 04, og begge skal til offshoreselskapet DOF i Austevoll. 706 skal leveres i slutten av april, og derfor holdt verftet aktivitetene i gang også i påskeuken.
Årets første måneder har vært preget av krevende prosjekter ved verftet på Aukra. AH-designet er teknisk avansert med mye utstyr som skal avklares og integreres i båtene. Bygg 707 skal leveres til sommeren, og allerede i mai får verftet neste skrog, 722. Dette er også en AH 04 til DOF, et søsterskip til de andre båtene verftet har i arbeid.
– Siden vi bygger fire forholdsvis like båter, er det en utfordring å få med alle forbedringer og korreksjoner fra en båt til neste, sier verftsdirektør Knut Ola Tverdal til Kaikanten. – Dette er krevende for alle som er involvert, og spesielt oppfølgingen og dialogen med Tulcea er viktig. Under byggingen av disse båtene er jeg spesielt imponert over de ansatte som gyver løs med friskt mot på de problemstilliniger som dukker opp. Og jeg er stolt over at vi gjennomfører så kompliserte prosjekter på den måten vi gjør, sier han.

Brevik
Ved verftet i Brevik ligger i skrivende stund to skip ved kai for utrustning. Det er bygg 68 og 69, som skal leveres til henholdsvis det tyske rederiet E.R. Schiffahrt og Solstad Offshore. Bygg 68 er under full kaitesting og skal leveres i slutten av april. Det andre skal være ferdig til sommeren. Så kommer bygg 733 til Brevik i slutten av april. Skroget forlot Romania allerede i mars, så slepet tar sin tid. Dette er det første av fire forsyningsskip til det japanske rederiet K-Line, som skal leveres i perioden oktober i år til juli neste år. Skipene er alle av Aker 06 CD-design.

Søviknes
Ved Søviknes har de nettopp levert bygg 727 «North Purpose», og er i full gang med å utruste bygg 718 i tillegg til å gjøre ferdig bygg 705 «Skandi Aker».
– Ja, fremtiden ser god ut, sier verftsdirektør Jan Emblemsvåg til Kaikanten. – Årets første måneder har gått veldig bra, og vi kan stort sett konsentrere oss om bygg 718 og 728 i tiden fremover.
– Men vi har noen utfordringer foran oss. Når det gjelder bygg 738, er vi bekymret for rørarbeidet i Romania, og velger derfor å sende egne folk nedover for å sikre oss best mulig. Vi ser også utfordringer fremover når det gjelder kostnadsnivået i hele verdikjeden vår. Jeg er sikker på at vi må trimme kostnader, både i Norge og Romania, sier den nye verftsdirektøren.

Romania
Verftet i Tulcea hadde årets første skrog-sjøsetting i slutten av februar. Det var den interne kontrakten, bygg 731 (et AH 12-fartøy) som ble levert til Langsten 10 dager før fristen. Frem til juni skal verftet levere ytterligere tre skrog, en AH 04, en PSV 09 CD og en OSCV 06 L.
Fjoråret ble avsluttet med positive resultater for Tulcea-verftet, og trenden er nå positiv på alle områder. Både når det gjelder det finansielle, kvalitet, produktivitet og leveringsbetingelser. Den største utfordringen i 2010 er å finne balansen mellom produksjonskapasitet og de nye skipsbyggingskontraktene.
Verftsdirektør Tudorel Topa fremhever de gode resultatene verftet fikk i fjor. For første gang har Tulcea-verftet gått over verdien på 50.000 tonn solgt stål. Det er det som går med til bygging av 13 skip. Alle disse skipene ble levert til Norge.
Det andre STX-verftet i Romania, i Braiala, oppplever en litt mer krevende situasjon. I skrivende stund har verftet en ordrereserve det er fornøyd med, men for andre halvdel av 2010 trenger man litt mer i ordreboken for å være komfortabel.

Vietnam
Den 28. april var en stor dag for verftsgruppen STX Europe. Da ble gruppens nye verft i Vung Tau i Vietnam åpnet, og det første skipet ble døpt.
Selv om man allerede er i gang med bygging av fire skip samtidig i Vietnam, er verftet på langt nær ferdig. Fortsatt holder man på med anleggsarbeid, som gangveier og bygging av kabelkuttingsområde. Blant annet mangler det fortsatt formelle tillatelser til å ta i bruk både kaien og flytedokken. Det jobbes altså med flere problemstillinger på høyt politisk nivå i Vietnam, men tingene løser seg etter hvert.
Dette har imidlertid ikke hindret fremdriften i arbeidet på skipene. Bygg 1 holder i skrivende stund på med kaiprøver. Bygg 2 er klar for sjøsetting, men vil bli beholdt på land en stund til for at man skal få best mulig produktivitet i utrustningen. Bygg 3 er satt sammen opp til hoveddekk, og man er i gang med utrustningen. Verftet er også godt i gang med seksjoner på bygg 4.
I Vietnam feiret man nyttår i februar, og det er a
lltid en utfordring for industrien i landet. Det vanlige er at arbeiderne får to uker fri i forbindelse med feiringen, men det er også vanlig at svært mange av dem ikke vender tilbake til arbeidsplassene etter endt feiring. I enkelte bransjer er frafallet så stort som 80 prosent. Så den norske verftsledelsen holdt pusten i spenning da ferien var slutt, men det viste seg at det bare var tre personer som uteble. Det tar ledelsen som et tegn på at STX-verftet er en attraktiv arbeidsplass.

DEL