Høegh-fettere i storhandel

London-baserte Leif og Morten Høegh kjøper 18 bilskip av A.P. Møller Mærsk, og får danskene inn på eiersiden.

Dn.no skriver idag at den danske storaktøren A.P Møller Mærsk får en eierandel på 37,5 prosent av rederiet Höegh Autoliners etter at de 18 skipene inkludert seks nybygg innlemmes i Höeghs biltransportselskap. Det skriver A.P Møller Mærsk i en pressemelding.

For rundt et år siden inngikk de to partene en samarbeidsavtale hvor Höegh Autoliners overtok den kommersielle driften av det danske konsernets bilskip.

Höegh Autoliners har en flåte på totalt 67 skip med hovedkontor i Oslo og 30 kontorer rundt om i verden. I løpet av 2012 skal selskapet med å øke kapasiteten med 45 prosent til 85 skip.

Trenger godkjenning
Salget er avhengig av myndighetsgodkjennelsen og Höegh Autoliners skriver i sin pressemelding at man antar dette vil være på plass i plass. for A.P Møller Mærsk medfører salget en regnskapsmessig fortjeneste på rundt 200 millioner danske kroner etter skatt i 2008.

Med avtalen blir Höegh Autoliners et assosiert selskap i den gigantiske A.P. Møller – Mærsk Gruppen. Leif Höegh & Co vil fortsatt være majoritetsaksjonær i Höegh Autoliners.

Utdrag av dagens pressemelding

Höegh Autoliners and A.P. Moller – Maersk A/S has announced their agreement for A.P. Moller – Maersk A/S to become a shareholder in Höegh Autoliners holding 37.5 per cent of the shares effective from 1 January 2008. Leif Höegh & Co Limited will retain the position as majority shareholder in Höegh Autoliners.

At the same time Höegh Autoliners acquires A. P. Moller – Maersk’s fleet of 18 car carriers (including six newbuildings). Höegh Autoliners will commercially operate the combined fleet of about 67 vessels globally from its offices in Oslo and about 30 locations world-wide under the Höegh Autoliners brand. Vessels already ordered by the Company will grow its carrying capacity by 45 per cent to 85 ships in 2012. Closing of the transaction is expected to take place in March 2008 once any applicable regulatory approvals have been received.

DEL