Gullkantet eierskap for Frydenbø

Administrerende direktør Petter Hesstvedt i Frydenbø Industri
I fjor kjøpte Frydenbø-konsernet seg inn i den tyske Schottel-gruppen. Så langt har investeringen vist seg å være gullkantet.

– Schottels ordrereserver er på nærmere 5 milliarder norske kroner og de er fullbooket til langt ut i 2011. Det er derfor iverksatt utvidelser av Schottel sin produksjonskapasitet ved å bygge ut gruppens tre fabrikker i Kina, Wismar og Spay, for å dekke etterspørselen, sier Petter Hesstvedt, administrerende direktør i Frydenbø Industri.

Frydenbø Indistri kjøpte 15,4 prosent av den tyske familieeide industrigruppen i fjor vår, noe som har vist seg å være en svært vellykket investering. Men dette er langt i fra den eneste årsaken til innkjøpet.

– Frydenbø og Schottel har hatt et samarbeid i mer enn 50 år, hvor vi har vært leverandør av Schottels produkter i Norge, i tilegg til service, forteller Hesstvedt. Og det er blant annet innenfor serviceområdet han ser muligheter for ytterligere synergier mellom de to konsernene.

I samarbeid med Schottel satser Frydenbø nå sterkt på videreutvikling av servicesiden for Schottel i Norge, både teknisk og kapasitetsmessig. Samtidig bruker Schottel store ressurser på optimalisering og videreutvikling av sine produkter, slik at de står godt rustet til å møte kundenes behov i markedet.

– Dette er en naturlig følge av det sterke salget her i Norge og med alle de nye enhetene som kommer i drift etter hvert. Vi har fått i oppgave å bygge opp en sterk serviceorganisasjon, som skal videreutvikles fra Vestlandet og Bergen, forteller Petter Hesstvedt.

DEL