Gulf Offshore Norge kontraherer ST-Design

Gulf Offshore Norge utvider sin offshore flåte ved å bestille et nytt PSV-design fra Skipsteknisk. Fartøyet er en viderutvikling av den meget annerkjente ST-216L CD, og har fått betegnelsen ST-216 Arctic.

Hoveddimensjonene er 92.6 x 19.2, som gir et dekksareal på omlag 1050m2. Som det fremgår av betegnelsen, er båten utrustet for å kunne operere i nordområdene, og innehar både isklasse og avisningsanlegg. I tråd med tiden bygges også dette fartøyet etter de siste miljøstandarder, og vil i tillegg bli utrustet for Oil recovery etter NOFO-standarden, samt for å utføre tjenester som beredskapfartøy i h.h.t. NMD Rescue.

Gulf Offshore Norge er kjent med ST-design gjennom flere års management av tre ST-216L CD, men dette er det første ST-designet de bygger selv. Skipsteknisk er veldig tilfreds med at Gulf Offshore denne gangen valgte ST-design for sin flåteutvidelse på norsk sektor, og tar dette som en annerkjennelse av den kvaliteten og de kapabiliteter som ligger inne i Skipsteknisk sine design.

Båten skal bygges av SIMEK i Flekkefjord og leveringen er planlagt til andre kvartal 2013.