Grønt lys for Vards LNG-tankskip

Fra venstre: Pål Spilleth (DNV GL), Marius Øverland (Vard), Johan P. Tutturen (DNV GL), Andreas Buskop (Vard), Roald Vårheim and Magnus Lindgren (begge DNV GL) under tildelingen av bevis. Foto: Vard

DNV GL har gitt sin godkjenning av konseptet til Vard Breviks nye LNG-tankskip. 

Designet på det nye 6500 m3 tankskipet vurderes å være i tråd med DNV GLs regelverk for gass-skip, relevante regelverk for gasstransport og IMOs IGC-kode.

Fartøyet vil bli gitt følgende klassenotasjon : 1A tankskip for flytende gass (-163˚C, 500 kg / m3, 0,7 bar).

Konseptgodkjenningen er en videreføring av  GASA (General Approval of Ship Application) – godkjenningen for Vard og Brevik Technologys nye IMO Type-B LNG-lasteskip som ble gitt av DNV GL ved utgangen av 2015.

– Med den stadige økningen i interessen for LNG som  drivstoff, både fra et miljø- og økonomisk perspektiv, er det viktig at vi fortsetter å utvikle infrastrukturen som tillater denne teknologien å vokse, sier Johan Petter Tutturen, Business Director for Gass Carriers i DNV GL i en pressemelding.

En prinsipiell godkjenning er en uavhengig vurdering av et konsept innenfor et avtalt rammeverk, som bekrefter at et design er gjennomførbart og at det ikke finnes vesentlige hindringer for at konseptet blir realiseres.

DEL