Grønn skipsfart: – Vi må tenke helhet

- Det grønne skiftet i maritim næring skjer altfor fragmentert. Vi må tenke helhet, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line. Foto: Gustav Erik Blaalid

Nor-Shipping: – Jeg føler at årets utgave av Nor-Shipping representerer et tidsskifte. Vi kan ikke lenger tenke stykkevis og delt om det grønne skiftet, sier Helge Otto Mathisen, kommunikasjonsdirektør i Color Line. 

I 2011 tok Color Line bruk sin første landstrømstasjon i Norge. I år er alle rederiets havner i Norge utstyrt med landstrøm.

– Der vi før fikk mange klager fra naboer på grunn av støy og luftforurensing, hører vi ikke noe lenger, sier Helge Otto Mathisen.

Color Line kan bli først med hybridferge i stort format. Arkivfoto: Color Line

Han deltar på Bellona sitt seminar om elektriske løsninger innenfor shipping. Miljøstiftelsen er en av samarbeidspartnerne til Color Line og har vært svært aktive i planleggingen av rederiets nye skip som har arbeidsnavnet «Color Hybrid». Denne skal settes i trafikk på strekningen Sandefjord – Strømstad i 2020 og vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Den vil derfor ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området.

– Skipet har betydelig fraktekapasitet og kan ta mellom 500 og 2000 passasjerer, sier Mathisen. For å gi et bilde på hva dette betyr, sammenligner han med den totale vareflyten over Svinesund.

– Color Line alene har en andel av varetransporten mellom Sverige og Norge som tilsvarer ca 24% av mengden som går med bil over Svinesund, sier han.

Må bli billigere

– Dersom skip skal konkurrere med lastebilfrakt må prisen betydelig ned. Derfor er det grunnlag for å tenke mer helhetlige løsninger. Det naturlige vil være å planlegge hele transportkjeden. For eksempel el-lastebiler som frakter varene fra havna til kundene, forklarer Helge Otto Mathisen.

Han mener de grønne løsningene fremstår fragmentert og tilfeldige. Med mer koordinering og helhetstenkning kan hele verdikjeden trekkes med, mener han.

DEL