Grieg kjøper 51 prosent av Shiplog

Foto: Shiplog

Den 2. januar 2017 gikk Grieg Logistics As inn som medeier av Shiplog AS, opplyses det i en pressemelding.

Grieg Logistics AS gikk inn som medeier med en aksjeandel på 51 prosent. Styreleder for Shiplog AS blir CEO i Grieg Logistics Michelle Williams.

Grieg Logistics skriver i pressemeldingen at de ønsker å føre an i digitaliseringen av den maritime næringen, med en bred portefølje av digitale tjenester, og at oppkjøpet derfor er en viktig strategisk satsning fra deres side.

Shiplog leverer i dag egenutviklede skalerbare systemløsninger basert på innhenting og prosessering av AIS data med flere etablerte produkter for havnevesen, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier.

Ny eierkonstellasjon Shiplog AS:

• Grieg Logistics AS, 51%
• Fager Holding AS, 24 % eierandel (eies av Vidar Fagerheim og Erling Fagerlie) Fagerheim er nå daglig leder i Shiplog, og Fagerlie erproduktansvarlig.
• Per Otto Dyb, 10% eierandel
• Bølgen Invest AS, 10 % eierandel
• Kåre Blakstad (31), 5 % eierandel. Blakstad er også senior
systemutvikler i selskapet.

DEL