Grønt lys for nytt hjelpefartøy

Det nye hjelpefartøyet er en 18 meter lang katamaran. (Illustrasjon: Skipskompetanse)
Kystverket Rederi har fått tillatelse til å starte anskaffelsesprosessen med nytt hjelpefartøy, som skal være leveringsklart i 2009. Det nye hjelpefartøyet vil med sin fleksibilitet være et viktig bidrag til å styrke oljevernberedskapen.

– Fartøyet har egenskaper som gjør det svært godt egnet til oljevernaksjoner og til å bistå strandaksjoner. I tillegg vil det selvsagt være svært godt egnet for primæroppgavene, som er vedlikeholds- og anleggsoppdrag for Kystverkets fyr- og merketjeneste, sier daglig leder Sven Martin Tønnessen i Kystverket Rederi.

Tønnessen legger ikke skjul på at gleden over å ha fått klarsignal er stor. Anskaffelsen av et nytt hjelpefartøy er en fornyelse og i tråd med fornyelsesplanen for restrerende fartøyer.

– Dette er en milepæl for oss. Med dette får vi den starten vi har bedt om for å fornye våre fartøyer. Dette er et flott signal fra våre bevilgende myndigheter om at de innser behovet vårt og at det jobbes med fremtiden. Fartøyet skal under utskiftingsplanen ha en rolle som avlaster, og blir dermed viktig for å redusere sårbarheten i tiden fremover, sier han.

Det 18 meter lange hjelpefartøyet vil erstatte ett av de to nåværende hjelpefartøyene.

DEL