Golden Ocean kjøper 16 skip

Foto: Quintana Shipping

Tørrlastrederiet Golden Ocean skrev i en melding til Oslo børs tirsdag kveld at de har inngått avtaler for kjøp av 16 moderne tørrlastskip. 

Fjorten av rederiets nye skip er hele flåten til Golden Oceans datterselskap Quintana Shipping bestpende av seks Capesize- fartøyer og åtte Kamsarmax/Panamax-fartøyer. I tillegg kjøper Golden Ocean to Panamax-fartøyer med isklasse bygget i 2017 fra Seatankers.

Utvidelsen av flåten vil i følge meldingen ha en transaksjonsverdi på 412,4 millioner amerikanske dollar, og oppgjøret vil gjøres i form av aksjer.

Totalt blir det utsted 17,8 millioner nye aksjer, hvorav 3,3 millioner gjør opp for Panamax-fartøyene, mens de resterende 14,5 millionene gjør opp for Quintana-flåten.

I forbindelse med Quintana-flåten påtar Golden Ocean seg den resterende gjelden på 262,7 millioner dollar.

DEL