Godkjenner norsk støtteordning for sjøtransport

Rapporten "Klimaeffekter ved overføring av gods fra vei til sjø" er overlevert statsråd Ketil Solvik-Olsen. Han flankeres av styreleder i Rederiforbundets shortsea-gruppe Nils Magne Fjereide (til v.) og adm.dir. Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund (til h.). Foto: Asle Strønen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gitt grønt lys for en norsk støtteordning for sjøtransport som skal fremme mer miljøvennlig frakt.

Eivind Dale, senior principal consultant DNV GL (til v.) og Nils Magne Fjereide, styreleder shortsea-gruppen i Rederiforbundet, har begge store forhåpninger til gjennomføringen av konklusjonene i rapporten. Foto: Asle Strønen
Eivind Dale, senior principal consultant DNV GL (til v.) og Nils Magne Fjereide, styreleder shortsea-gruppen i Rederiforbundet, har begge store forhåpninger til gjennomføringen av konklusjonene i rapporten. Foto: Asle Strønen

Støtteordningen er ment å sette fart i utviklingen av miljøvennlig energiteknologi og oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår frakt langs veiene og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.

Av en fersk rapport utarbeidet av DNV GL for Norges Rederiforbund fremgår det tydelig at intermodale sjøtransportsystemer har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte systemer for samme godsmengde. – For de valgte scenariene viser analysene våre at ved overføring av gods fra vei til sjø med skip som bruker LNG som drivstoff, vil energiforbruket reduseres med mellom 41 og 74 prosent mens CO2-utslippene reduseres med 54 til 80 prosent, sa Eivind Dale som presenterte rapporten til skipsrevyen.no.

Else-May Botten, Arbeiderpartiet. Foto: Asle Strønen
Else-May Botten, Arbeiderpartiet. Foto: Asle Strønen

Stortingsrepresentant Else-May Botten (AP) sier til skipsrevyen.no at det er positivt at det nå kommer på plass en incentivordning for å stimulere til miljøvennlig skipsfart.- Det å få opp nye og faste ruter for frakt sjøveien vil kunne øke tilgjengeligheten og etterspørselen, sier hun. – Så gjenstår det å evaluere hvorvidt innretningen treffer eller om den bør innrettes vareeier fremfor rederi.

Siri Hatland, administrerende direktør i Kystrederiene, kommenterer det som svært positivt at ESA har gitt grønt lys til ordningen. – Dette kan føre til at mer gods går sjøveien og at nye ruter kan komme til, sier hun. – Vi deltar i Grønt Kystfartsprogram med en pilot om å flytte transporten av laks fra land til sjø. Den nye incentivordnigen kan helt klart være aktuell i denne sammenheng, så dette blir spennende!

Adm.dir. Siri Hatland i Kystrederiene mener at ordningen kan være aktuell for en pilot som forbundet nå gjennomfører. Foto: Asle Strønen
Adm.dir. Siri Hatland i Kystrederiene mener at ordningen kan være aktuell for en pilot som forbundet nå gjennomfører. Foto: Asle Strønen

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova lanserte prøveordningen i mai i år, og målet var å lyse ut første runde i et prøveprosjekt i høst.

Med gårsdagens godkjenning fra ESA kan støtteordningen nå innføres tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner.