Godkjenner maskinoffiserutdanningen ved Ytre Namdal Fagskole

– Etablering av maskinoffiserutdanning ved fagskolen har lenge vært ønsket, og oppstart vil gi et merkbart løft til hele den blå verdikjeden i regionen, signaliserer rektor Marit Flak Stovner og avdelingsleder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole. Foto: Tom Lysø

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen; NOKUT har gitt grønt lys for Ytre Namdal Fagskoles maskinoffiserutdanning på både operativt – og ledelsesnivå. Nå mangler bare godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. Det skriver skolen i en pressemelding. 

På vegne av et samlet fag- og utviklingsmiljø gleder rektor Marit Flak Stovner og avdelingsleder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole seg. Utdanningen, som trolig kommer i gang med en pilotklasse til høsten, har lenge vært et ønsket studium i Nord-Trøndelag og store deler av Nordland.

– I sannhet en gledens dag. Maskinistutdanning fyller det siste «hullet» vi har hatt for å få en komplett rekke sertifikatutdanning her i Rørvik.  De siste årene er det lagt ned omfattende dialog og dokumentasjonsarbeid for å komme i posisjon.  Klarsignalet fra NOKUT oppleves dermed som en opptur. En milepæl med tilhørende stort potensial, framholder avdelingsleder Kvaløy.

Et løft for regionen
Marit Flak Stovner mener gladmeldingen fra NOKUT vil gi et ekstra løft til hele den blå verdikjeden; godt ut over grensene til Namdalskysten.

– Maskinoffiserutdanningen vil gjøre Rørvik attraktiv for en ny gruppe studenter – samtidig som vi i kobling med det grunnleggende tilbudet på videregående nivå ved YNVS vil få et komplett utdanningsløp for både matroser og motormenn, sier Flak Stovner.

Leder av fagskolestyret, og fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen ser også nyheten som svært gledelig.

–  Dette vil styrke den maritime satsningen i Ytre Namdal, ja hele regionen. Samtidig vil jeg gi en ekstra honnør til skolen, som har jobbet målrettet og ikke minst tålmodig i lang tid med å få etablert dette tilbudet, sier Lagesen.

Nødvendig styrking på gang
For at den nye maskinoffiserutdanningen til høsten skal komme i gang, må Ytre Namdal fagskole ha formell godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. Videre skal det ansettes ytterligere en fagperson med høyere utdanningen innen elektro-automasjon, eventuelt maskinoffiser klasse 1.

Prosessen med rekruttering og siste nødvendige formelle avklaringer starter umiddelbart, og per i dag er siktemålet å komme i gang med pilotklassen fra kommende høst.

– Vi har både gode faglige ressurser og et samlet anlegg og miljø her i Rørvik. Vi er trygge på at det vil sikre kvaliteten i den nye utdanningen, sier avdelingsleder Kvaløy. Både maskinoffiser på operativt- eller ledelsesnivå vil omfatte 60 studiepoeng med stedbasert undervisning i Rørvik.

Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) AS ligger vegg i vegg med Ytre Namdal fagskole. Både høyspentsimulatoren og de ulike maskin- og skipssimulatorene ved SSR blir vesentlig for undervisningen i den toårige maskinoffiserutdanningen.

Så langt er det ikke bestemt, men størrelsen på pilotklassen kan bli på om lag åtte til 10 studenter. Fra høsten 2018 vil en eller to ordinære klasser på inntil 18 studenter bli kapasiteten.

DEL