God driftsfremgang for DOF

Det børsnoterte Austevoll-rederiet DOF ASA la ut et 1. kvartal-driftsresultat som fikk aksjekursen til å gjøre et hopp oppover på en ellers nedadgående kursutvikling. Oppgangen kom på tross av et finansresultat med røde tall.

God driftsfremgang for DOF

Det børsnoterte Austevoll-rederiet DOF ASA la ut et 1. kvartal-driftsresultat som fikk aksjekursen til å gjøre et hopp oppover på en ellers nedadgående kursutvikling. Oppgangen kom på tross av et finansresultat med røde tall.

Jan I. Eliassen

DOF-konsernets driftsresultat før avskrivninger ble 338 millioner kroner, vel 100 millioner bedre enn for første kvartal i 2009. Etter avskrivninger bedret driftsresultatet fra fra 67 til 100 millioner kroner. Finansresultatet ble imidlertid negativt med 203 millioner. I første kvartal året før viste finansresultatet pluss 71 millioner kroner.
Av dette utgjorde urealisert valutatap 88 millioner. I tilsvarende kvartal i 2009 viste valutaregnskapet pluss 208 millioner.

Dermed førte det svake finansregnskapet til at resultat før skatt ble minus 103 millioner, mot pluss 138 millioner på samme tid i fjor.
Dette til tross, aksjene åpnet opp med pluss kroner 1,40 på en børsliste som preges av røde tall stort sett hele veien fra A til Å. Med andre ord virker det som om markedet kun har lagt vekt på de gode driftstallene.

Konsernets totale driftsinntekter i første kvartal ble 1.129 millioner kroner. Året før var disse inntektene i årets fire første måneder 964 millioner. Dette viser et bedre marked, men også at rederikonsernet i Austevoll hadde flere skip i flåten. Så langt i år er tre skip overtatt, M/S “Skandi Aker” i januar, M/S “Skandi Olympia” i mars og M/S “Skandi Vega” i mai, altså to nye skip i første kvartal.

På den annen side solgte rederiet M/S “Geo Challenger” i februar. Aker DOF (50 prosent DOF) har gjort salgsavtale for det verftsnye M/S “Skandi Emerald” til et selskap i Vietnam der skipet også er bygget som ett av fem søstre. Salgspris 65 millioner dollar.

I deler av første kvartal hadde DOF ett skip i løsmarkedet, M/S “Skandi Admiral”. Utnyttelsesgraden og ratenivået var lavt.

Subsea-flåten har hatt en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 85 prosent i kvartalet. For flåten i Nordsjøen/Atlantic har utnyttelsesgraden vært lav og ett skip, M/S “Skandi Seven”, har lagt i opplag fra januar til ultimot mars. Aktiviteten i Asia har vært høy. Driften i Brasil viser også god aktivitet.

Datterselskapet Norskan sto for 40 prosent av det regnskapsførte valutatapet.

Rederikonsernets rentebærende gjeld økte i kvartalet fra 9.861 til 12.039 millioner kroner. Dette skyldes bl.a. opptak av ny langsiktig gjeld i forbindelse med levering av M/S “Skandi Aker” og M/S “Skandi Olympia”.

Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde pr. 31. mars vel 2,14 milliarder kroner. Av dette er en drøy milliard bundet likviditet i forbindelse med langsiktig gjeld.

Flere skip er i perioden overført til Norskan i forbindelse med en planlagt omstrukturering i konsernet. Dette gjelder skip som er sikret langsiktig beskjeftigelse i Brasil. På grunn av sterkt vekst i Brasil er det besluttet å søke om børsnotering av Norskan i Sao Paulo. En børsnotering vil ifølge rederiet kunne bidra til å få hånd om en større del av den ventede veksten i Brasil.

DOF-konsernets flåte består nå av 67 skip (hel- og deleide). Pr. dags dato er 18 under bygging. Hoveddelen av flåten er beskjeftiget på langsiktige kontrakter. Den totale ordereserven ligger på 15,5 milliarder kroner.

Kontraktsdekningen for flåten inkludert DOFSUB er for 2010 og 2011 henholdsvis 86 og 57 prosent.

Det svake spotmarkedet i Nordsjøen i første kvartal viser så langt i annet kvartal en forbedring. I slutten av mars opererte 75 supplyskip i spotmarkedet i Nordsjøen. Det er seks flere skip enn på samme tidsrom i fjor.

Regnskap DOF ASA, Austevoll (konsern)
Tall i mill. kr.
1. kvartal 2010 1. kvartal 2009
Driftsinntekter 1.129 964
Driftsresultat før avskr. 338 231
Driftsres. etter avskri. 100 67
Resultat før skattekost – 103 138
Perioderesultat – 73 138

DEL