Gjør det mulig å produsere flytende naturgass i Danmark

LNG-drevne "Stavangerfjord".

Havnen i Hirtshals vil gjennom et samarbeid med Fjord Line få Danmarks første anlegg for produksjon av flytende naturgass – framtidens miljøvennlige drivstoff for skip.

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO vedtok 1. januar 2015 EUs nye regler for svovelinnhold i marine drivstoffer, og det skjerper miljøkravene til skipsfarten markant. Som en direkte konsekvens av dette vinner flytende naturgass (LNG) fram som drivstoff for skip i framtiden.

Hittil har det ikke vært mulig å produsere flytende naturgass i Danmark, men det blir det nå en endring på. Hirtshals Havn, HMN Gashandel A/S og rederiet Fjord Line AS har til hensikt å etablere et LNG-anlegg i Hirtshals, basert på naturgass fra Nordsjøen. Samarbeidet innebærer at Danmarks første anlegg for produksjon av flytende naturgass kan stå klart til bruk i havnen i Hirtshals allerede om to år.

– Anlegget vil få stor betydning for skipsfarten i hele Skandinavia, fordi man nå virkelig vil kunne styrke en miljøvennlig atferd på sjøen. Hirtshals er et trafikknutepunkt for den delen av skipsfarten som kommer fra Østersjø-området. Det er snakk om en av verdens mest trafikkerte sjøveier, og med dette anlegget vil vi være i stand til å imøtekomme den kommende store etterspørselen etter flytende naturgass, sier Anker Laden-Andersen, styreleder i Hirtshals Havn.

Foreløpig har partene inngått en intensjonserklæring om oppføring av anlegget og har i den forbindelse satt av de første midlene til prosjektering av byggingen.

Visedirektør Henrik Iversen i HMN Gashandel A/S, et datterselskap av det kommunalt eide HMN Naturgas-konsernet, som er Danmarks største naturgasselskap, ser det kommende anlegget i Hirtshals som en stor fordel for Danmark.

– I Danmark har vi et godt utbygd nett for naturgass, og vi kan tappe gassen rett fra nettet og skape den om til flytende naturgass ved å kjøle den ned. Det virker litt absurd å skulle importere flytende naturgass fra utlandet, når vi selv kan produsere LNG av gass fra Nordsjøen, sier Iversen. Han viser også til at import av flytende naturgass til Danmark ville øke prisen med over 25 prosent.

Fjord Line har to av verdens mest moderne LNG-drevne cruiseferger i rute mellom Norge og Danmark.

– Fjord Line har nettopp åpnet Danmarks første tankfasilitet for flytende naturgass i Hirtshals. Dette anlegget kan imidlertid bare brukes av skipsfarten som en slags bensintank for fylling av flytende naturgass. Det kommende anlegget gjør det derimot mulig for første gang å produsere flytende naturgass i Danmark, og det ser Fjord Line fram til. Produksjonsanlegget vil være kronen på verket for Fjord Lines grønne strategi, som vi lanserte for fem år siden. Med egen produksjon av LNG kan potensialet i strategien utnyttes for alvor. Vi kan optimere driften av våre to nye LNG-drevne cruiseferger og fylle flytende naturgass på våre skip både i Danmark og i Norge, sier Morten Larsen, administrerende og teknisk direktør i Fjord Line Danmark.

EUs nye miljøregler for skipsfarten betyr at drivstoff til skip i Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal maksimalt kan inneholde 0,1 prosent svovel. Flytende naturgass slipper ikke ut verken svovel eller partikler. I forhold til konvensjonell fuelolje gir det mer miljøvennlige drivstoffet LNG en reduksjon på opptil 92 prosent i utslipp av nitrogenoksider (NOx) og en reduksjon på 20-30 prosent i utslipp av drivhusgasser.