Giske deltok på markering av unikt forskningssamarbeid: Rolls-Royce finansierer fem nye forskningsår i Norge

Nærings- og handelsminister Trond Giske / Foto:P.O.Dybvik
For fem år siden etablerte Rolls-Royce et forskningssenter etter en ny modell i Norge sammen med NTNU og Marintek.
– Dette er et sjeldent tett samarbeid mellom børs og katedral der vi ikke bare bidrar med penger, men også deltar i forskningsarbeidet, sier forskningsdirektør Rune Garen ved Rolls-Royce Marine.

Onsdag 9. juni ble videreføringen av samarbeidet markert, og næringsminister Trond Giske møtte blant andre den internasjonale toppledelsen til Rolls-Royce i Ålesund.
Samarbeidet om utvikling av ny maritim høyteknologi er 50 prosent finansiert av Rolls-Royce. 14 forskere er knyttet til senteret i dag, og fire PhD-prosjekter er gjennomført. I tillegg kommer andre sentrale prosjekter særlig knyttet til effekten av teknologi for fremdriftssystemer og propeller.

Unik samarbeidsmodell i Norge
Forskningssenteret er etablert etter en modell som Rolls-Royce har utviklet for samarbeid med universiteter verden over: Rolls-Royce University Technology Centre (UTC).
Dette er det eneste senteret av sitt slag i Norge, og ett av to i Norden. Også det tekniske universitetet Chalmers i Göteborg har et UTC. Rolls-Royce har etablert totalt 30 slike laboratorier rundt om i verden.

Skaper arbeidsplasser
Rolls-Royce er mer enn en finansiell støttespiller, og tar en aktiv rolle i forskningsarbeidet ¬– og forskerne bidrar til reell verdiskapning for en av Norges viktiges næringsklynger: Den maritime.
– Dette er et sjeldent godt eksempel på hvordan forskning og utvikling legger grunnlaget for utviklingen av sterke næringsklynger. Hensikten med samarbeidet i Trondheim er å styrke forsking som er strategisk viktig for Rolls-Royce med potensial for kommersialisering, sier Rune Garen som er forskningsdirektør for Rolls-Royce i Norge.
Garen anslår Rolls-Royce’ investering i FoU i Norge har skapt om lag 80 nye høyteknologiske arbeidsplasser på Nordvestlandet de siste fem årene. Selskapets årlige investeringer i FoU her i landet er på om lag 200 millioner kroner.

DEL