GIEK: I stormens øye?

Det blåser opp: GIEK-sjef Wenche Nistad.

Frontene hardner til: For offshore-sektoren er 2017 spådd enda blodigere enn 2016. Vi registrerer at ordbruken hardner til, og vi er bare kommet til februar måned. Herøy-reder Stig Remøy fronter en opposisjon mot GIEK.

GIEK-sjef Wenche Nistad har en nærmest koryféisk posisjon i det maritime Norge, og da særlig innen offshore hvor GIEK i boomen fra 2005-2013 plasserte seg som en dominant markedsaktør. Men allerede i 2014 advarte hun og styret i GIEK mot overkontrahering. Og nå fastslår hun at krisen kommer til å vare lenger enn først antatt, og at det kommer flere konkurser. I denne smeltedigelen har GIEK utstedt garantier for 27 milliarder kroner. Presset fra låntakere, banker og – ikke minst – Staten som er den som sitter igjen med sluttregningen, er betydelig om ikke uttalt. Noen puster henne i nakken.

Det er litt som om at når krybben er tom så bites hestene. Ekspansive offshore-rederier har fått føle markedskreftene på kroppen, men det er bare begynnelsen på elendigheten. For det er ikke et eneste offshore-rederi som har operert alene. Med seg på laget hadde disse rederiene, som vi alle hyllet som innovatører, et bankvesen som aktivt konkurrerte om å få låne penger til enhver tonnasjetype, obligasjonseiere som så tréet vokse langt inn i himmelen og et samlet virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, GIEK, Eksportkreditt Norge) som pushet rederiene opp og frem.

Fra deep sea til deep shit

Men da realitetene slo inn ble eierfamiliene i offshore-rederiene stående alene, dønn alene. Bankene spilte ut de tradisjonelle kortene, etablerte relasjoner ble nullet ut og selskapene ble sendt ut i møte med de fryktede «Perils of the sea». Selv gikk bankene høyt på banen og avfeide begrepet «haircut» for egen del. Obligasjonseierne agerte i harnisk, det var da aldri meningen at vi skulle risikere å tape penger – mente de unisont.

I dag sitter de i saksen, – alle sammen. Og GIEK like ille som resten av næringen. Nistad & Co. har foretatt store avsetninger, men risikerer å havne i det samme uføret som resten av næringen – nemlig at man underestimerer hvor dyp offshore-krisen stikker. Kostnadene er i ferd med å bli enorme.

IMG_2872
Herøy-reder Stig Remøy blåser ut mot GIEK. Foto: Asle Strønen

Men GIEK har stor makt, og Wenche Nistad vet å utnytte den. Derfor er hun en pådriver i de restruktureringsprosesser som nå pågår. Og langs den veien kommer mange til å blø. Kritiske røster mot GIEKs pådriverrolle begynner å bli høylydte, og da murrer det enda mer under overflaten. Herøy-reder Stig Remøy bruker media aktivt og hevder at GIEK-sjefen personlig ringte opp mulige investorer og advarte dem mot å gå inn med penger i Olympic Shipping.

– Uhørt, tordner Remøy og er svært kritisk til den rollen han mener GIEK har tatt i prosessen med refinansiering av offshore-rederiene. Overfor Sunnmørsposten har han reagert på måten GIEK, blant annet sammen med DNB, gikk frem overfor Farstad Shipping da rederiet ble lagt inn under Aker-kontrollerte Solstad selv om lokale investorer la et tilsvarende beløp på bordet.

– Jeg er i tvil om måten Wenche Nistad i GIEK opptrer på er i tråd med det mandatet hun har, fortsetter Stig Remøy og ordlegger seg slik at ingen er i tvil om at det hele er blitt personlig. Og enda er vi ikke kommet lenger inn i 2017 enn til februar måned.

 

DEL