GC Rieber Shipping investerer omlag NOK 600 millioner

Illustrasjonsfoto
GC Rieber Shipping investerer omlag NOK 600 millioner i fire nye spesialskip av MT design. Nybyggene, hvorav de første skal leveres i første halvår av 2009, vil bli vurdert for ulik spesialutrustning for offshorefunksjoner, deriblant undervannsoperasjoner. Skipene får henholdsvis 75/80 meter lengde og 17 meter bredde, med dieselelektrisk fremdrift og forpleinings- og lugarkapasitet for 40/70 personer.

Totalinvesteringen for de fire nybyggene med levering i 2009/10 er beregnet til omlag NOK 1 200 millioner. Skipene vil bli eid av et joint venture selskap registrert i Singapore hvor GC Rieber Shipping vil eie 51 %, tilsvarende en investering på drøye NOK 600 millioner.
To av skipene planlegges leid ut til det 52 % eide datterselskapet Technocean og vil bli utstyrt med ROV hangar og offshore kran. Dermed øker Technoceans operative flåte av spesialskip for undervannsoperasjoner fra ett til tre skip og kapasiteten til å ta krevende subsea oppdrag økes betydelig. – De nye skipene gir oss mulighet til å bli en global aktør med konkurransedyktig tonnasje, sier administrerende direktør i Technocean Bjarte Fagerås. Selskapet opererer i dag "Polar Prince" i Nordsjøen. – Vi har kompetent personell til å bemanne de nye skipene, som kan være operative fra leveringstidspunktet, understreker han. De to andre skipene er uten beskjeftigelse og blir vurdert for ulik spesialutrustning for offshorefunksjoner.
GC Rieber Shipping har i forbindelse med investeringen i nybyggene besluttet å etablere en driftsorganisasjon i Singapore. Selskapet vurderer markeds-potensialet i Asia til å være interessant for selskapets virksomhetsområder, samtidig som rekruttering av driftspersonale i regionen blir enklere med lokal tilstedeværelse.

DEL