Gassdrift gir beste NOx-resultat

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo har lenge arbeidet med å utvikle teknologi som kan redusere NOx-utslipp. Så langt er det gassdrift som gir de beste resultatene, skriver Fiskaren.

Eidesvik har konsentrert seg om å utvikle teknologi for å redusere NOx-utslipp fra offshore-fartøyer. Rederiet har for tiden to skip som går på naturgass og får ytterligere ett til høsten. I tillegg er det satt katalysator inn i et par skip, mens motorene er bygget om på noen andre fartøyer.
Resultatene fra prosjektene til Eidevik viser at en gammel motor som har et utslipp på 11 – 13 gram NOx pr. kilowattime kan bygges om slik at utslippet kommer ned på 7 – 8 gram. Når man setter katalysator på moderne motorer som slipper ut 7-8 gram pr. kilowattime, kan utslippet komme ned på 1-2 gram pr. kilowattime. Katalysatoren virker bra når motoren har en god driftstemperatur. Den kutter ut ved lav motorlast, for da er det ikke varmt nok. Gassdrift reduserer utslipp ned til ca. 1,5 gram NOx pr. kilowattime.
– Det er mye større reduksjon i utslipp ved gassdrift enn ved katalysator eller ombygging, sier prosjektutvikler Kjell Sandaker i Eidesvik Offshore til Fiskaren. Med gassdrift blir det også mindre utslipp av CO2. Gassdrift reduserer utslipp av CO2 med 20 prosent i forhold til dieseldrift. Med katalysator vil utslipp av CO2 gå opp med 4-6 prosent, fordi brenselforbruket vil gå opp, sier Sandaker.
På de fartøyene som kan bruke gassdrift vil Eidesvik prioritere gass. Men det er en forutsetning at skipene kan anløpe havner som kan levere gass. Slike er det ikke mange av nå, men det er arbeid i gang flere steder langs kysten for å etablere bunkringsmuligheter for LNG.

DEL