Går sammen for å vinne Forsvaret

Norwegian Defense Support (NDS), og består av bedriftene Bergen Group Services AS, Karsten Moholt AS, Servi Group AS og Electronicon AS. Foto: Bergen Group.

Fire ulike bedrifter i Bergens-området har nå innledet et samarbeid som skal øke kapasiteten og konkurransekraften knyttet til leveranser av service- og vedlikeholdstjenester inn mot Forsvaret.  

Samarbeidet skjer under navnet Norwegian Defense Support (NDS), og består av bedriftene Bergen Group Services AS, Karsten Moholt AS, Servi Group AS og Electronicon AS.

De fire bedriftene har hver for seg lange og til dels omfattende erfaringer med levering av ulike service- og vedlikeholdstjenester til ulike avdelinger i Forsvaret.  Nå gjør selskapene tiltak for ytterligere å styrke sine posisjoner som en konkurransedyktig leverandør.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA tror at samarbeidet som nå skjer under markedsparaplyen Norwegian Defense Support er et viktig tiltak for både bergensregionen og for Forsvaret.

-Disse fire, godt etablerte bergensbedriftene utfyller hverandre på flere områder. Nå kobler vi sammen attraktiv spisskompetanse til et spennende industrielt cluster som kan kjempe om å levere større og mer komplekse service- og vedlikeholdsoppgaver til Forsvaret, sier Eikeland som understreker at hver enkelt av de fire bedriftene også i fremtiden vil ha et sterkt fokus på egne leveranser inn mot Forsvaret.

-Vi har under Norwegian Defense Support-paraplyen blant annet allerede gjort fremstøt mot ThyssenKrupp i Tyskland som skal levere den nye generasjonen ubåter til det norske Forsvaret. Her tror vi et bergensbasert industri-cluster med nærhet til Haakonsvern vil kunne være en attraktiv samarbeidspartner på blant annet vedlikehold og service-leveranser, påpeker Eikeland.  Han utelukker heller ikke at dette samarbeidet også kan utvides inn mot andre markedsområder enn Forsvaret.

-Målsettingen er klar. Samarbeidet gjennom Norwegian Defense Support skal gi oss en økt konkurransekraft, styrket kompetanseutvikling og en mere fleksibel kapasitet inn mot en kunde som vil ha en høy prioritet hos disse selskapene også i fremtiden, oppsummerer Eikeland.

DEL