Futuristisk og intelligent brovisjon

Visjonen oX fra Rolls-Royce Marine.

Sammen med VTT Technical Research Centre i Finland, har Rolls-Royce Marine utviklet en ny, futuristisk og intelligent brovisjon.

Benevnelsen er oX og noe av clouet er at de nye og intelligente arbeidsstasjonene skal «gjenkjenne» operatørene etterhvert som de entrer broen. Dermed skal de ulike stasjonene automatisk tilpasse seg den enkelte brukers preferanser.

Rolls-Royce Marine ser for seg en fremtid hvor skipsdrift er langt mer automatisert enn hva tilfellet er i dag. Intelligente løsninger med stor datakraft er veien å gå. Broløsningen oX er en visjon av hva vi har i vente.