Full oversikt over fangsten

Elektronisk fangstdagbok innføres for ba?ter over 21m fra 1.10.2010. Fra 1.1.2011 blir ordningen utvidet til a? gjelde ba?ter fra 15m. Etter innføring, plikter alle fartøy a? rapportere dagelig til fiskerimyndighetene. TrackWell tilbyr i tillegg til ordinær fangstdagbok ogsa? en rekke spennende tilleggsmoduler.

Fullversjon
Elektronisk fangstdagbok med historikk
Rapportering til fiskeridirektoratet
Rapportering til rederikontor
Landing og sluttseddel

Produktlogg
Produktlogg fungerer som en forlengelse av den elektroniske fangst dagboken, egnet for fartøy der fangsten sorteres om bord. Den håndterer informasjon vedrørende kvantitet og kvalitet på fangsten.

Rederimodul
Rederimodulen mottar data fra fangsdagboken ombord på fartøyene. Dataen lagres i en database for videre behandling og analyse. Rederimodulen gir brukeren mulighet til å se
gjeldende posisjon for hvert fartøy i nåtid.

Fangstanalyse
Fangstanalyse (CatchViewer) er en tilleggsmodul til som tillater Fullversjon brukeren å se den nåværende posisjonen til hvert enkelt fartøy i nær sanntid og historikken for tidligere turer, alt på et detaljert elektronisk kart.

Maritim kommunikasjon
Støtter de fleste kommunikasjonssystem, som VSAT, 3G, ICE,
VHF data og Inmarsat.

TrackWell forhandles av NAVY-kjeden

DEL