Full kapasitetsutnyttelse ved reparasjonsverkstedene i Danmark og Sverige

"Alta" trekkes opp på slippen
Tendensen fra 2006 forsterket seg gjennom 2007 for flere skandinaviske reparasjonsverksteder. Orskov Yard i Frederikshavn er kanskje selve eksponenten for dette. Bedriften gjorde et bevisst valg allerede i 2003 om å satse på denne sektoren i disfavør av nybygg. Bedriften har sikkert ikke angret på det. Og når man ser hvordan mange nybygningsverft strever med å få frem de store økonomiske gevinstene på det kanskje mest fantastiske nybygningsmarkedet noen sinne, kan mye tyde på at reparasjons-/ombygningsverkstedene på sett og vis er kommet svært bra ut av det. Et annet trekk i 2006-utviklingen var det økende innslaget av oppdrag for offshore skip. Også denne trenden fortsatte i 2007.

Orskov Yard har hele tiden markedsført sin geografiske beliggenhet – sammen med fleksibilitet og utstrakte servicetilbud. I fjor ble det dokket rundt 140 skip, og 2007 ble således det travleste året siden bedriften startet i 2003. Mot slutten av fjoråret ble det også utført flere store ombygginger, blant annet «Siem Carrier» fra PSV til Umbilical Cable layer med bolig modul, mezzanine dekk og installasjon av DP II.

Fredericia Skibsværft A/S
På Jyllands østkyst finner man det største reparasjonsverkstedet i Danmark med en arbeidsstyrke på rundt 400 personer. Floating Dock I er på 227,5 x 35 x 8 m med kapasitet på 22.000 tonn og Floating Dock II på 165 x 28 x 8 m og 12.000 tonn. Tørrdokkens kapasitet er 108 x 22 x 5 m og slippen er 70 x 11 m.
Bedriften hadde i 2007 et overskudd på DKK 43,7 millioner etter skatt, 14% bedre enn året før. Verftet satser på kvalitet og å kunne opprettholde leveringsfristene for derved å vinne kundenes tillit. Utnyttelsesgraden av dokk- og kaikapasitet øker stadig, og rederiene booker lengre tid på forhånd enn hva som har vært vanlig i roligere tider.
Nå er tiden moden for investeringer til å utvide kapasiteten, men da er man opp mot det faktum at verftet kanskje skal stenges innen slutten av 2016 da leiekontrakten går ut. Denne situasjonen ønskes avklart så snart som mulig med Fredericia kommune.
Cruisefergen «Normandy» er blant ombygningene utført ved verftet. Skipet ble bygget 1981 ved Götaverken og het da «Prinsessan Birgitta». Hun ble tatt ut av service i november i fjor, satte kurs for opplag i Fredericia og ble senere solgt til ny eier i Singapore som skal ombygge skipet i Singapore.
Assens Skibsværft A/S ble overtatt av EP Industri og Marineservice for to år siden. Med andre ord, – en fin timing for satsing på reparasjoner og ombygginger. Så fremviste da også 2007 et godt resultat på DKK 24,2 millioner før skatt. Året før hadde det vært et nesten like høyt tall men med negativt fortegn.
Ved Assens er dokkskapasiteten sprengt, de to dokkene er begge 80 meter lange med bredde 14 og 15 meter. Den ene er overbygget og oppvarmet og er dermed godt egnet for spesielle oppdrag.
Verftet driver så absolutt utradisjonelt med kun innleie av arbeidskraft fra eierens andre virksomheter. Assens synes å være spesielt populært for mindre fraktefartøyer.
Søby Værft AS fullførte byggingen av den nye tørrdokken 17. november 2006. Dokken måler 115 x 24 meter med 6 meters draft og anses som riktig størrelse for verftet i mange år fremover. Dermed har Søby Værft nå tre tørrdokker. Også adkomsten til Søby Værft er blitt bedre med sikrere navigasjon med restriksjoner på 38 meter og 6 meter dypgående.
Beliggenheten på Ærø er attraktiv for blant annet Kieler-kanal brukere med en distanse på bare 44 nautiske mil fra Kiel. Bedriften er med sine rundt 130 ansatte den største på øyen.
Verftet disponerer også to andre dokker på 75 x 13 x 3,2m henholdsvis 85 x 15 x 3,6 meter.
Marstal Værft A/S ligger også på Ærø og dokker ca. 50 skip årlig. Blant kundene finner man nordiske og tyske rederier, samt Søværnet. Byen har århundre lange tradisjoner innen skipsbygging og reparasjoner som blir holdt i hevd også med dagens krav.
Verftet har flytedokk fasiliteter for båter opp til 3.500 tonn med full krandekning og to beddinger. Flydedok I måler 108 x 15,5 x 4,2 meter.
Arbeidsstyrken dekker spekteret fra maskinarbeidere, skipsbyggere, malere, ingeniører, elektrikere, skipstømrere, smeder til spesialarbeidere.
Verftets ekspertise eksempelvis innenfor maskinreparasjoner er velkjente med anerkjennelse innen overhaling av maskinerityper som MAN-B&W Alpha, Deutz/MWN, MaK hovedmotorer, enten ved hjelp av egne medarbeidere eller via verftets morselskap, Petersen og Sørensen Motorværksted A/S, Svendborg.
For tiden er den 30 år gamle fergen «Thor Sydfyen» inne til ombygging og forlengelse og vil da få kapasitet til 300 passasjerer og 50 biler. Etter overtagelse av Nordic Ferry Service skal denne fergen inn på Bøjden-Fynshav ruten eller Alstrafikken. Her er det allerede bestilt en ny ferge som bygges i Hellas med plass til 550 passasjerer og 110 biler, og som entrer service fra årsskiftet 2009-2010. I mellomtiden skal altså «Thor Sydfyen» gjøre jobben.

A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri
Bedriften har en rekke spesialverksteder og utfører komplett ombygging på verftsfasilitetene, det være seg skip i stål, aluminium, glassfiber eller tre. Verftet disponerer over lukkete haller med traverskraner. Blant annet har flere fiskefartøyer bygget i glassfiber vært inne til forlengelse og andre former for ombygging.
Treskipene har en spesiell plass i bedriftens hjerte. Fra 1950 og helt frem til slutten av 1980-årene var hovedaktivitetene nybygg og reparasjoner av fiskeflåtens treskip.
A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri har også egen maleravdeling for alle former for overflatebehandling – og her kommer Miljøhallen inn i bildet – samt tegnestue med fiskeri og mindre spesialskip som hovedaktivitet.
På beddingen kan det arbeides på opp til 20 enheter ad gangen.

Museumsfartøyet M314 ALTA
Den gamle Saudaklasse minesveiperen KNM «Alta» er blitt museumsfartøyet M314 ALTA. Skipet var operativt frem til 1996 og drives i dag av en forening. Nå har fartøyet vært på et halvt års reparasjonsopphold ved verftet.
Det heter seg at dette er Norges største treskip. Fartøylaget KNM ALTA, som ble dannet for 13 år siden, hadde som mål å sikre skipet – det siste operative treskipet i KNM – fra opphugging. Over 140.000 dugnadstimer er nedlagt ombord siden overtagelsen i mai 1996.
Men nå var tiden kommet for en gjennomgripende utskiftning av materialer som hadde vært utsatt for galvanisk tæring, samt andre krevende arbeidsoppgaver, og dermed kom Hvide Sande inn i bildet. Og etter en gjennomgang av interesserte trebåtverft i Norge og Europa kunne man våren 2007 inngå kontrakt.
Den 7. september 2007 satte M314 «Alta» kurs ut Oslofjorden mot Hvide Sande. Vi siterer fartøylagets daglige leder Svein O. Mogan:
“M314 ALTA forlot Oslo fredag 0709 kl. 1800 med 28 manns besetning og seilte ut Oslofjorden i bra vær med lette vinder. Som det så ut, hadde skipssjef Hans Borti Salvesen til hensikt å legge kursen nedover langs sørlandskysten til ca. Grimstad, og så brekke av sørover mot et punkt et par titalls mil utenfor Hanstholm. Derfra var det meningen å styre rett sørover langs vestkysten av Dansmark mot Hvide Sande.
Slik gikk det ikke. Da vi var kommet et stykke ut i Skagerrak blåste det opp, og værutsiktene for den danske vestkysten ble meldt med vind opptil 20 – 25 sek. meter og bølgehøyder opptil seks meter. Kursen ble derfor lagt om mot Skagen Rev for å slippe unna de verste påkjenningene ved å gå på østkysten av Danmark. Istedenfor ankomst Hvide Sande i løpet av morgenen/formiddagen søndag, søkte vi «nødhavn» i Aalborg lørdag kveld med ankomst temmelig nøyaktig kl. 2000
. Den forestående ca. ni timers seilasen gjennom Limfjorden til Thyborøn skulle foregå med los, som skulle ankomme kl. 0500 søndag morgen.
Temmelig nøyaktig ni timer etter avgang fra Aalborg gikk losen fra borde og vi la ut på de siste 60 milene sørover til Hvide Sande. Det blåste fremdeles ganske friskt, men med vind og sjø stort sett rett aktenfra ble det en relativt behagelig tur med ankomst Hvide Sande ca. kl. 2030, etter litt venting på kjentfolk som kunne ta oss inn.
Etter overleveringen av Den Noble til verftet, stilte mannskapet opp på kaia og skipssjef Hans Borti Salvesens kommandovimpel og flagg ble halt. Når «Alta» forlater verftet en gang i april 2008, blir det med en ny skipssjef, Svein B. Nielsen, på broen.”
(Ref. artikkelen “Museumsfartøyet KNM «Alta» på halvt års vedlikeholdsopphold ved Hvide Sande” i SKIPSREVYEN nr. 6/2007).

Like hett på andre siden av Kattegatt
Også reparasjonsverft i Sverige nyter godt av de gode tidene. Mange mindre verft med gunstig lokalisering har erfart at det er langt lettere å få oppdrag enn for bare et par år siden, og noen må noen ganger si fra seg oppdrag.
Götaverken Cityvarvet dokket mer enn 80 skip i 2007. Verftet kan ta imot store skip, opp til Panamax størrelse, og de fleste var av typen Ro-ro, ferger og tankskip. Norske Seatrans har ved flere anledninger brukt verftet til ombygging til seismikkskip. Det gode markedet har dessuten ført til at nyinvesteringer kan foretas.
Verftet kan foreta fornyelse av stål, fra enkeltplater til hele skrogseksjoner, sandblåsning, reparasjoner på maskineri og fremdriftssystem inkludert rekondisjonering av propeller, rørinstallasjoner, el.installasjoner og isolering.
Konverteringer/ombygginger regnes til bedriftens hovedvirksomhet, og verftet benytter seg også av et stort nett med samarbeidspartnere.
2007 ble kjennetegnet med meget god ordreinngang for verftet. I tillegg til de “faste” kundene, kom også flere nye fra Danmark og Norge, for eksempel Bornholmstrafikken, Charterfrakt, DFDS Lys Line, Ektank, Farstad, Kystlink, Sirius, Stena, Tarbit, Älvtank.

296Gota_city_335278597.jpg

Den største ombyggingen gjaldt Seatrans’ «OHM Express» som ble ombygget i første halvdel av 2007 til et avansert seismikkfartøy med blant annet nytt maskinrom med tre nye dieselgeneratorer, ny innredning for vel 20 personer og generell oppgradering, – videre ny kran, nye livbåter, ny thruster og naturligvis en mengde fundament og vinsjer for seismikk utrustningen. «OHM Express» ble opprinnelig bygget i 1987 som et spesialskip for å frakte avispapir. Den gangen het skipet «Nornews Express» og ble senere omdøpt til «Baltic Excellent». Skipet er nå i full sving på norsk sokkel med å gjennomføre elektromagnetisk kartlegging av havbunnen under et 5 års charter til Offshore Hydrocarbon Mapping (OHM).
Større aktivitet krever flere arbeidere, en prosess som Götaverken Cityvarvet er i gang med for å stå bedre rustet til fortsatt høyt arbeidsvolum fremover.
Verftet disponerer to flytedokker, den største for skip opp til Panamax størrelse med løftekapasitet på opp til 25.000 tonn. Videre er det fire kaier med max draft på 8,5 meter og god krankapasitet.
Ö-varvet, Öckerö. Forretningsområdet Ombygninger utgjør den største delen av verftets virksomhet, og innen Reparasjoner har verftet utført denne typen oppdrag i snart 100 år. Verftet kan ta i mot båter opp til 1.000 tonn på slippen, og har en truck med 150 tonns kapasitet.
I 2007 ble verftsområdet utbygget, og ny verkstedshall er prosjektert for å kunne utføre innendørs oppdrag i vinterhalvåret. Verftet utfører også oppdrag for Den svenske marine.

Full house
På slutten av 2007 var det trangt om plassen ved Falkvarv i Falkenberg. På det tidspunktet lå havaristen Lurö i tørrdokken, og flere skip hadde meldt sin ankomst. I 2007 var det ca. 70 dokkinger, og arbeid ble utført på ca. 50 fartøyer uten dokking. Det er flest tank- og tørrbulk skip, men også noen passasjerskip er blant arbeidsoppgavene. Verftet utfører årlig sjekk av to Gotlandsferger med bunnmaling og maskinerigjennomsyn.
Ved kai var da (slutten av 2007) en ex-gresk ferge som var innkjøpt for ombygging til svensk registrering og deretter tjeneste mellom Skagen, Fredrikstad og Strömstad. (Rederiet eier et kjøpesenter i Strömstad).
Falkvarv ble etableret i 1987 og kan ta imot skip opp til 20.000 dwt. Omsetningen utgjorde rundt 100 millioner svenske kroner i 2007, for øvrig rekord. Verftet har nå ca. 55 fast ansatte, og i “peak” perioder kan det være opp til 100 personer i arbeid.
Marincenter Syd i Simrishamn har arbeidet med service av motorer og fartøyer siden 1990. Her er også et reparasjonsverksted for dieselmotorer, komplett verft og et Volvo Penta Center for sør-Sverige. Verftet gir eksempel på aktivitetsnivået på et gitt tidspunkt:
Tilvirkning av nye trålvinsjer for F/F Tallona, aluminiumsarbeider samt SE klassing på GG 59 Skippy fra Hönö, tilvirkning av nye tråltromler til F/F Sonnskär, Frida skal få montert en kran, propell- og rørreparasjoner på Royal Sund, arbeid på passasjerfergen Silverö, nye bein, nytt hydraulikk- og el.system på "jack-up" rigg Jack 2 for Svensk Sjöentreprenad, samt flere motorbytter som er på gang.
Öresundsvarvet har det også meget travelt, og totalt 183.000 dwt ble dokket i 2007 ved verftet. En stor ombygging fant sted på isbryteren «Oden». Tørrdokken måler 195 x 34 x 7 meter med krankapasitet på 50 og 30 tonn. Med stor bredde kan det her dokkes passasjerskip for inspeksjon av stabilisatorfinner. Kailengden er opp til 260 meter med dybde på opp til 8 meter. Her er det kraner med kapasitet opp til 130 tonn.
Oljetankene kan tømmes her siden det er tilgang til behandlingsanlegg for olje og oily water med cleaning kapasitet på ca. 500 m3/dag.
Verkstedet tilbyr et bredt spekter av workshop tjenester, blant annet haller for fabrikasjon av store stålplater, maskinerireparasjoner, rørreparasjoner og fabrikkering av rør, painting shop, el.tjenester og mulighet for lagring av varer/produkter.

Alt tyder på at 2008 skal bli et like givende år for spesialistene innen reparasjon, ombygging og vedlikehold.

DEL