Frydenbø Industri AS og Bergen Group med nytt samarbeid på Hanøytangen

Hanøytangen. Foto: Bergen Group
Frydenbø Industri AS vil etablere nytt anlegg på Hanøytangen og har i den anledning innledet samarbeid med Bergen Group, som er i ferd med å bygge opp et kraftsenter for maritim og offshorerettet industri på Hanøytangen. 

Det var i juni i år at Frydenbø Eiendom AS kjøpte en 26 måls tomt ved innkjøringen til industriområdet på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen, og her planlegger nå Frydenbø Industri AS å flytte deler av sin virksomhet.

-Frydenbø Industri AS vil bygge et kombinert lager/verksted/kontorbygg på Hanøytangen, og vil flytte deler av virksomhetene i Bergen til det nye anlegget, forteller adm. dir. i Frydenbø Industri Rolf-Erik Berle-Jørgensen.

-Et nytt anlegg vil gi mer rasjonell drift og bedre arbeidsmiljø for de ansatte, påpeker han.

Dyktig og solid samarbeidspartner

-Vi har lenge vært i dialog med Bergen Group om et mulig samarbeid, og ser på dem som en dyktig og spennende samarbeidspartner. Da Frydenbø Industri gradvis vil dreie mer av virksomheten mot offshore markedet, håper vi at samarbeidet over tid vil bidra til økt oppdragsmengde, sier Berle-Jørgensen.

Bergen Group har de to siste årene gjennomført investeringer for til sammen 150 millioner kroner på å utvikle Hanøytangen til et av Europas mest effektive og fleksible anlegg for vedlikehold, service og modifikasjonsoppdrag av flytende offshore-installasjoner.

-Vi har store ambisjoner om å videreutvikle Hanøytangen til et unikt industriområde med fokus på offshore-aktiviteter og maritim industri. Blant annet vil flere av Bergen Group sine etablerte virksomheter innen maritim og offshorerelatert reparasjon og vedlikehold i større grad knyttes opp til Hanøytangen. Frydenbø Industri AS sin kommende etablering på området vil bidra sterkt til den videre veksten og utviklingen av dette unike industriområdet, sier konsernsjef Pål Engebretsen i Bergen Group.

Frydenbø konsernet er fortsatt i planleggingsfasen og vil i de kommende månedene vurdere omfanget av flyttingen i samråd med de ansatte. Det er grunn til å tro at en flytting tidligst ville kunne gjennomføres primo 2012.

DEL