Frydenbø bygger for 100 millioner på Hanøytangen

Styreformann Knut Hermann Gjøvaag ser for seg en solid vekst innen alle virksomheter i Frydenbø Group, men tror ikke vi til nå har sett slutten på finanskrisen. Han er derfor forsiktig med å spå om utviklingen for industri-konsernet fra Bergen på kort sik
Den 95-årige Frydenbø Group AS i Bergen har sikret seg et tomteareal på 25 mål like ved Bergen Group på Hanøytangen. I første omgang skal det bygges et industribygg og kontorer til rundt 100 millioner kroner.

Eier og styreleder Knut Herman Gjøvaag i Frydenbø Group forteller til Skipsrevyen at området på Hanøytangen på sikt vil bli videreutbygget, men at første fase blir det planlagte industribygget på 5000 kvadratmeter.
Han opplyser at Frydenbø Sabb Motor vil bli flyttet fra Damsgårdssundet til Hanøytangen, og at Frydenbø Marine Service, Frydenbø Electric og Frydenbø Power også vil få virksomhet der, men de to sistnevnte vil i tillegg fortsette aktiviteten henholdsvis i Bergen og på Skedsmo.
Gjøvaag regner med en solid effektiviseringsgevinst ved å samlokalieser deler av konsernets virksomhet på Hanøytangen.

Frydenbø Group – tre konserner
Utbyggingen på Hanøytangen skjer i regi av Frydenbø Industri AS som er underkonsernet for marin virksomhet knyttet mot skipsfart og offshore, men utføres av Frydenbø Eiendom AS.
Frydenbø Group består av tre underkonserner. Utenom industri er det Frydenbø AS og Frydenbø Eiendom AS. Bil og båt/båtutstyr er plassert i Frydenbø AS. Den marine delen av gruppen sprer seg nå også nordover kysten fra Bergensområdet til Møre og Nord-Norge.
Ifølge Gjøvaag har Frydenbø Industri AS etter hvert fått et godt fotfeste på Møre. Siste skudd på stammen er kjøpet av samtlige aksjer i Eltek AS som ble overtatt med virkning fra 20. mai i år.
Gjøvaag forteller at bedriften er godt innarbeidet i elektrobransjen, og har spesialisert seg på elektroinstallasjoner og termograftjenester for on- og offshore installasjoner, og har oppdrag både i Stavanger, Bergensområdet og Ølen. Basis er søndre delen av Sunnmøre.

Nordover til Finnmark
I Nord-Norge har bergenskonsernet kjøpt halvparten av aksjene i Øksfjord Slipp & Mek. AS Finnmark.
Kjøpet gir Frydenbø Industri AS både verkstedslokaler og slippkapasitet. Slippen og kaien utvides nå til å ta større fartøyer med tanke på den økende flåten av forsyningsskip, subseaskip og andre offshorefartøyer i nordområdene.
– Dette kjøpet gir oss et solid fotfeste i Nord-Norge. På sikt ligger det an til en stor økning av skipstrafikken fra Europa til Østen hvis nordområdene åpnes for en ny seilingsled østover, men i første omgang nyter vi godt av den økende oljeaktiviteten, poengterer Gjøvaag.

Flere oppkjøp i kjømda
Han ser for seg at fremtidig vekst kommer til å skje både ved organisk vekst og gjennom oppkjøp. I fjor ble både Delta Marine AS og Christen Dale AS kjøpt opp av Frydenbø Industri AS.
Delta Marine AS i Bergen har i ti år drevet som agent for skips- og offshoreverft og har avtaler med 15 verft internasjonalt. Selskapet er nå innfusjonert Frydenbø Marine Service AS som driver tilsvarende virksomhet og som er et datterselskap av Frydenbø Industri AS.
– Nye oppkjøp på beddingen?
– Ja, vi vurderer flere oppkjøp og vi er i samtaler om et kjøp, men jeg kan ikke si noe mer konkret før forhandligen er sluttført, sier Gjøvaag.
Christen Dale AS er et lite men godt innarbeidet selskap innen salg av av deler til maritim industri, og blir drevet videre i regi av Frydenbø Power AS. Frydenbø Industri AS driver også innen skipsmekling, med hovedvekt på nybygg og skrogbygging.

Bygger skip i Tyrkia
For et nord-norsk rederi er det plassert ordre ved et verft i Tyrkia for to mindre tørrlastskip. For fiskebåtrederiet Skårungen AS er det sikret avtale om bygging av et fiskefartøy ved Celiktrans Shipyard i Istanbul.
Det største engasjementet i Frydenbø Industri AS er 15,4 prosent eierandel i den tyske produsenten av propellsystemer, Schottel Group, en av verdens ledende aktører i sin bransje.
– Dere er minoritetsaksjonær, fornøyd med det?
– Vi har en avtale om å kjøpe oss opp i tilfelle noen av de andre eierne ønsker å selge. Hittil har ingen signalisert et slikt ønske. Vi har imidlertid god kontroll med selskapet. Jeg selv er styreformann og Frydenbø Industri AS er eneste industrielle aksjonær. De øvrige er tyske familieaksjonærer som nærmest må betraktes som sleepingpartnere, forklarer Gjøvaag.
Det tyske selskapet satser også for fullt i Kina og nylig er det skilt ut eget salgs- og serviceselskap med fire avdelinger i landet. – Vi har stor tro på våre muligheter i dette enorme landet, sier Gjøvaag.

Satser på service
– Hvilke områder innen maritim virksomhet og skipsfart dekker Frydenbø Industri AS i dag?
– Foruten de tyske propellanleggene er vi nå blant Norges fremste leverandører av en rekke dieselmotorer, turboladere og strømaggregater.
Vi er blant markedslederne, på livbåtmotorer verden over, og har lang erfaring som skipsmeglere, inspeksjonstjenester og elektomekanisk service og salg. I alle disse sektorene er ettermarkedsservice er svært viktig element, og her ekspanderer vi, forklarer Gjøvaag.
– Hvordan har finanskrisen virket inn på Frydenbø-konsernene?
– Det har vært tøffe tider for oss også, spesielt i 2008. Men vi har begynt å ta oss inn igjen. I dag er ordremassen på vei opp igjen, selv om den fortsatt ligger en del under nivået før krisen satte inn, det vil si rundt 100 millioner kroner. Vi har ordrer for omtrent ett år. På det aller beste var ordrereserven nok til sysselsetting i to og et halvt år, men det går fremover, det merker vi klart, sier Gjøvaag.
Han tror imidlertid ikke at krisen er over ennå.
– Tyskerne kan jo ikke redde hele Europa. Det er jo grenser for hva de også kan utrette, mener Gjøvaag, og før gjeldsproblemene er løst i Europa vil vi ikke se noen varig vekst.

Nitti prosent til shipping
Knut Herman Gjøvaag opplyser at inkludert Schottel Group var omsetningen i fjor på 2,5 milliarder kroner. Schottel alene omsatte for 250 millioner euro.
Ca. 1/3-del av egenomsetningen i Frydenbø Group kan føres tilbake til industridelen av gruppen. I kroner og øre er det rundt 450 millioner kroner.
Innen den norske delen av industrikonsernet i gruppen, er det ca. 150 ansatte. Rundt 90 prosent av omsetningen gjelder shipping og annen maritim virksomhet, mens resten er rettet mot landbaserte virksomheter.