Fritak for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT videreføres

Arkivfoto

Ifølge sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen er avgiftsfritakene betydningsfulle når det gjelder å styrke nærskipsfarten, samtidig som miljøvennlige løsninger belønnes.

Kystverket skriver på sine hjemmesider at samferdselsdepartementet har besluttet at fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI, skal videreføres.  Ordningene videreføres for å styrke rammebetingelsene til nærskipsfarten.

Sikkerhetsavgiften og fritaket i sikkerhetsavgiften for fartøy under 70 meter forblir uendret.

Samtidig økes losavgiftene med gjennomsnittlig 4,9 prosent. 2,1 prosentpoeng av økningen er justering for forventet lønns- og prisvekst, etter fratrekk for et halvt prosentpoeng for effektivisering. 2,9 prosentpoeng av økningen skyldes at tidligere års overskudd er tilbakeført gjennom de siste års reduksjoner i losavgiften.

Balansert inntekts- og kostnadsramme
Lostjenesten hadde i perioden 2012-2015 et akkumulert overskudd som gjennom avgiftsreduksjoner i 2013 og 2014 har gjort at de lospliktige fartøyene i perioden 2013-2016 har betalt mindre i avgift enn hva kostnadene til lostjenesten skulle tilsi. Ifølge Kystverket er dette overskuddet tilbakeført til brukerne og lostjenestens inntekts- og kostnadsramme må balanseres.

– Den gjennomsnittlige årlige økningen i losavgiftene for et stort cruiseskip eller tankskip er 1,6 prosent de siste fem årene. Dette er lavere enn den generelle årlige lønns- og prisveksten på 2,8 prosent fra 2012 til 2017. Kystverket jobber videre med å effektivisere lostjenesten for å få til en positiv utvikling i losavgiftene, uttaler Dimmen.

DEL