Fremtidens flåtestyring

Illustrasjon av Digital Twin

Hvordan vil digitalisering endre maritim sektor? Fremtidens shipping vil preges av økt kommunikasjon mellom ulike systemer, og større utnyttelse av datastrømmene ved hjelp av  avanserte analysemetoder.

Skybaserte løsninger, maskinlæring og ‘Internet of Things’ er noen av de teknologiske fremskrittene som kommer til å lede bransjen inn i nye retninger. Med økt digitalisering kan shippingindustrien utforske nye forretningsmodeller og finne nye måter å bedre lønnsomheten på.

– Som klasseselskap, ønsker vi til enhver tid å ligge i forkant og  hjelpe bransjen i å utnytte ny teknologi for å forbedre sikkerheten og produktiviteten, sier Knut Ørbeck-Nilssen, CEO i DNV GL – Maritime.

Knut Ørbeck-Nilssen, DNV-GL Maritime CEO

Maritim sektor holder på å utvikle integrerte systemer som drar nytte av en enorm økning i datamengdene fra avansert sensorteknologi og andre kilder. Viktige beslutninger vil i økende grad være basert på disse datastrømmene. Are Føllesdal Tjønn, CEO i DNV GL – Software, sier: – Utfordringen  blir å bearbeide og analysere informasjonen, og trekke ut de viktigste trendene for å kunne ta beslutninger til det beste for lønnsomhet, risikominimering og miljø. Vi begynner å se resultatene av dette allerede, sier han.

Hvordan vil disse endringene påvirke shipping i årene fremover? Ifølge Ørbeck-Nilssen, kommer det til å bli mye mer kommunikasjon mellom skip og operasjon på land. Det vil være en kontinuerlig kontakt mellom skipet og flåteansvarlige, med monitorering av skipets posisjon, styring og fart. Fjernstyring av den operasjonelle driften fra land kommer til å bli mer vanlig.

Flåteansvarlige vil i enda større grad enn tidligere kunne analysere datastrømmene. På denne måten kan de gi råd til kaptein og mannskap om navigasjon, vær og vind, bruk av drivstoff og ankomst til havn. Dermed vil risikoen for mennesklige feil som kan føre til ulykker blir mindre, samtidig som det vil redusere kostnader og bidra til mer miljøvennlig drift.

Noen av disse dataene vil bli delt med andre. Havnene vil bruke dataene som hjelp til planlegging og optimalisering av av- og pålossing. Klasseselskapene vil analysere dataene for å sjekke status på maskineri og skrog, gi beskjed til eiere og operatører når en inspeksjon er nødvendig utfra tilstanden på de ulike systemene, noe som vil bidra til å redusere nedetid og unødvendig vedlikehold.

Veracity – DNV GLs nye dataplattform
For å fasilitere forbindelser mellom ulike industriaktører, fagkretser og dataeksperter på en mest mulig strømlinjeformet måte, har DNV GL lansert dataplattformen Veracity.

– Dataplattformen Veracity legger til rette for kobling mellom ulike interessenter og datasett, sier Ørbeck-Nilssen. – På den måten skapes nye og innovative løsninger. Dette er en plattform hvor kundene våre kan integrere sine data, sjekke kvaliteten på dataene, sikre dataene og gi kontrollert tilgang til DNV GL eller andre aktører som utfører dataanalyser. Individuelle datasett kan berikes med andre industriomfattende datasett, noe som både kan gi en benchmark og ny, forbedret innsikt og analyse, sier han.

Et område der maritime interessenter særlig vil kunne dra fordel av den nye dataplattformen, er der de kan sjekke samsvar med regelverk og standarder for maskiner og systemer. Dette kan dokumenteres gjennom forutsigbare analyser og vil dermed fjerne behovet for tradisjonell kalenderbasert inspeksjon.

Datasmart flåtestyring og operasjon
DNV GLs software for flåtestyring og operasjon, ShipManager og Navigator, kommer i enda større grad til å ha fokus på fleksibilitet, integrerte prosesser og skybaserte løsninger. Løsningene har fokus på effektiv utveksling av data mellom skip og land, og mellom skip i flåten – dette inkluderer sertifikater, dokumenter, analyser og mannskapsdata.

Are Føllesdal Tjønn, DNV-GL Software CEO.

– Skip med DNV GL klasse vil kunne få levert klassesertifikater ombord med våre nye softwareløsninger, sier Tjønn. “Våre Navigator-kunder blir i år de første som får nytte av denne funksjonaliteten, sier han.

Tjønn trekker frem at videreutviklingen av softwareløsninger i DNV GL nå baseres på konseptet ‘Digital Twin’. En digital twin er i maritim sammenheng en digital kopi av et skip eller utstyr. Den samler all tilgjengelige data om skipet systematisk i en virtuell kopi og muliggjør visualisering, integrerte analyser og databearbeidelse. Den gjør det mulig å jobbe med skipet digitalt, og se tilstand, analyser og simulasjonsmodeller. Man kan også se designspesifikasjoner og historikk. Når et skip er i drift vil en digital twin tilby mange muligheter for ytelses- og tilstandsevaluering i sanntid. Når dette kobles opp mot operasjonelle data og sensorsystemer, kan man lettere se hvor det er nødvendig med tiltak og utbedringer.

Cyber security
Med en stadig økning i datastrømmer fra skip og mobile offshore-enheter kombinert med den sterke avhengigheten til software-systemer, melder behovet for trygging av data og det å ha kontroll på operasjonelle og sikkerhetsmessige risikoer seg raskt. En holistisk tilnærming til både sikkerhet og trygging av data er nødvendig for å opprettholde integriteten og robustheten til systemer som regnes som “cyber physical”. Eiere og operatører overveier nå tredje-parts verifikasjon av datatrygghet for sine aktiva – enten det er under nybyggsperioden eller for seiliende fartøy. Dette er et område der DNV GL forutser en økende etterspørsel over de neste fem årene, og som er helt nødvendig for at bruken av datastrømmer og -analyse skal bli en suksess.

 Fakta:

  • DNV GL har 150 år med erfaring innenfor maritim sektor og har kontorer i 100 land
  • DNV GL – Software har utviklet ledende dataløsninger i 50 år
  • 4600 skip bruker DNV GLs maritime softwareløsningner ShipManager og Navigator

Denne artikkelen ble første gang publisert i Skipsrevyen 3/2017