Fremgang på drift, valuta ødela for Eidesvik Offshore

"Viking Neptun" er siste tilvekst i Eidesviks flåte. Foto Fuglefjellet

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo i Hordaland hadde i 1. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill.

Tilsvarende for samme kvartal i 2014 var kr 220,5 mill. I kvartalet er det inntektsført kompensasjon for terminering av kontrakten for MS «Vantage» med kr 22,2 mill. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 167,1 mill mot kr 88,6 mill i 1. kvartal forrige år. Driftsresultatet (EBIT) var kr 106,1 mill mot kr 26,6 mill forrige år.

Resultat etter skatt var på kr -103,9 mill mot kr 32,7 i samme kvartal forrige år.

Resultatet i perioden er vesentlig influert av realiserte og urealiserte valutaposter på lån og  derivater som totalt utgjør et tap på kr -137,7 mill. Disse gav i samme periode forrige år en gevinst på kr 28,7 mill.

 

 

 

DEL