Fremgang og økt utbytte i Ocean Yield

FPSO "Dhirubhai 1".

Det Aker/Røkke-kontrollerte skipsinvesteringsselskapet Ocean Yield ASA bedret sitt EBITDA-resultat fjorårets siste kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det resulterer også i et høyere aksjeutbytte.

Styret foreslår en dividende på US-dollar 0,1625 per aksje i fjerde kvartal. Det betyr at 2015 utbyttet totalt blir på 0,65 dollar pr. aksje. Det betyr igjen at Ocean Yield har økt kontantutbytte til aksjonærene hvert kvartal siden juli 2013.

EBITDA-resultatet i fjerde kvartal landet på US-dollar 56.6 millioner, sammenlignet med 53,9 for samme periode i 2014.  Justert for finans lease effekt ble EBITDA 59,8 millioner dollar.

Driftsresultatet for fjerde kvartal ble 3,9 millioner dollar, mot 27,1 millioner i fjerde kvartal 2014. Driftsresultatet ble svekket med 28,6 millioner dollar i siste kvartal 2015 ved en reduksjon av goodwill relatert mot Aker Contracting FP ASA, eier av FPSOP «Dhirubhai 1».

Nettoresultatet etter skatt ble i siste kvartalet i fjor 28,3 millioner dollar, mot 30,5 millioner dollar i samme kvartal året før.

Selskapets kontantbeholdning og trekkrettigheter ved slutten av siste kvartal i fjor beløp seg til 117,7 millioner US-dollar.

 

DEL