Fremgang for Wilson i 1. kvartal

Ikke noe norsk registrering på hekken her.

Positiv utvikling i spotmarkedet i årets første tre måneder ga en betydelig økning i bergensrederiets perioderesultat. Konsernresultatet før skatt ble 3,1 millioner euro i årets første kvartal, mot null i tilsvarende periode 2014. Beregnet, ikke betalbar skatt, belaster regnskapet med 0,1 millioner euro.

Ikke bare bedre fraktmarked har bidratt til fremgangen. Resultatet av konsernets finansposter har også satt tydelige spor i regnskapet. Mens finanspostene i første kvartal i år viste minus 0,1 millioner euro, var tallet minus tre millioner i samme periode i fjor.  Finansresultatet ble betydelig påvirket positivt av valutakursendringer. Rentekostnadene hadde også en positiv utvikling. Mens de i tre måneders perioden i år utgjorde 2,2 millioner euro, mot 2,8 millioner i første kvartal 2014.

På den negative siden har konsernets driftskostnader, inkludert TC-hyrer og administrasjonskostnader, men ex. avskrivninger, økt med 1,8 millioner euro til 27,5 millioner.

Wilson-flåten består pr. 6. mai av 109 skip i størrelsen 1500 til 8500 dødvekt-tonn. Av disse kontrollerer rederiet eiermessig 83 skip.

Gjennom selskapet Caiano Eiendom AS, Haugesund kontrollerer Kristian Eidesvik fra Bømlo 90,18 prosent av Wilson ASA.