“Fremdriften besørges av en Nogva Scania dieselmotor”

Denne setningen er en gjenganger i mange av våre båtomtaler. Familiebedriften Nogva Motorfabrikk AS med adresse Søvik er en av landets ledende motorleverandører og har faktisk bare noen få år igjen til 100-års jubileum.

Bedriften ble nemlig grunnlagt i 1913, og frem til 1966 var produksjonen av Nogva semidiesler grunnlaget for virksomheten. Etter den tid har Nogva vært forhandler for flere motorfabrikater, og i dag er det Scania, John Deere og Nanni som leveres. Nogva bygger sine egne el.anlegg for de to førstnevnte, og da vesentlig basert på Nogva Motor Computer.

Fremdriftsmotorer
Bedriften ønsker fortrinnsvis å levere komplette installasjoner og tilpasser det enkelte anlegg etter kundens behov.
Scania fremdriftsmotorer har effekt fra 300 hk til 800 hk. Scania 12-serie og 16-serie fremdriftsmotorer er moderne diesel motorer med elektronisk styrt innsprøyting tilpasset dagens og morgendagens strenge forurensningskrav.

Effekt fremdrift: 85 hk- 600 hk
John Deere fremdriftsmotorer benyttes først og fremst i komersielle fiskebåter og arbeidsbåter, men de egner seg også godt i større fritidsbåter med høyt timetall per år. Modellutvalget blir stadig utvidet med høyere effekter i forhold til fysisk størrelse og vekt for å imøtekomme krav også for hurtiggående/lette båttyper.
Nannidiesel har et rikt modellutvalg, spesielt gjelder dette for effekter opp til 200 hk. Motorene har sin basis i Kubota og Toyota – to av de mest anerkjente japanske motorprodusentene. Nogva har vært importør av Nanni fra 1992, og erfaringen tilsier at dette virkelig er kvalitetsmotorer.
Nannidiesel er først og fremst tiltenkt fritidsbåter, men mange av modellene kjennetegnes av at de har et stort motorvolum i forhold til effekt. Disse modellene har derfor blitt svært populære i kombibåter til den aktive fritidsfiskeren eller i små fiskebåter.

Innovativ og fremtidsrettet
Nogva har mange ansatte med både lang erfaring og bred kompetanse fra utvikling og produksjon av fremdriftsanlegg og strømaggregat. Utvikling av overvåkingssystem står sentralt i bedriftens arbeid for å bedre driftssikkerhet og pålitelighet. Design og analyse av propellsystem utføres med moderne dataverktøy basert på avansert numeriske metoder. Dataverktøyene gjør det mulig for oss å optimere et propellsystem med hensyn til driftsøkonomi og støy. Nogva er også med i ulike utviklingsprosjekter sammen med andre propellprodusenter.

Nogva Propell
Nogva vribare propeller er konstruert for tilslutning til gear med innebygget omstyringssystem (som alle Nogva Gear). Propellbladenes stigning kontrolleres ved at dette omstyringssystemet drar/skyver på trekkteinen inne i propellakslingen.
Propeller med akselomstyring kan benyttes på alle typer gear. Hydraulikksylinderen er bygget omkring selve akselen og et aksialt stempel betjenes med en hydraulisk håndpumpe. En eller flere slike håndpumper kan benyttes.
Utvendig justerbare propeller gir mulighet til å justere propellens stigning når båten er på slipp.

Scania Marineaggregater
Nogva aggregater er basert på Scania marinemotorer. Aggregatene bygges opp i eget verksted og kan tilpasses det enkelte prosjekt. Motorene kan leveres med påbygget varmeveksler, radiatorkjøling eller for annen ekstern kjøling.
Nogva Motor Computer V-2 er standard motorovervåkning. Dette systemet kan konfigureres for de forskjellige typer aggregater også for kombinerte nød-/havneaggregater. Aggregatene leveres som standard med motor og generator sammenflenset og elastisk montert på solid fundamentramme med effekt 236-594 kVA.

Produksjon og service
Nogva utfører det aller meste av maskinering og bearbeiding av maskindeler og propeller i eget verksted og har således full kontroll med ressurstilgang og kvalitet på tilvirkede deler.
Serviceavdelingen har ansvar for motorservice, reparasjon, montering og oppstart av anlegg. Avdelingen har eget verksted, men en stor del av aktivitetene foregår ute hos kundene.
Datterbedriften Nogva Svolvær AS har egne avdelinger for salg, service og produksjon og er opprettet som et ledd i målsetningen om å være tilgjengelig og nær kundene.

DEL