Fredriksen-selskap punger ut til aksjonærene

MS «Sea Supra»

For første gang siden 2007 lover styret i det John Fredriksen-dominerte forsyningsskipsrederiet Deep Sea Supply Plc. utbytte til sine aksjonærer.

Det er foreslått 0,02 dollar pr. aksje med utbetaling mot slutten av august. Selskapet fikk driftsinntekter på 20 millioner dollar i annet kvartal, tilsvarende omkring 120 millioner kroner. I samme periode i fjor var driftsresultat 78 millioner kroner.

Det er første gang siden 2007 Deep Sea Supply betaler utbytte. Den gang var utbetaling i stor grad basert på salg av fem forsyningsskip til Fredriksen-gruppens skipseiende selskap  Ship Finance International som er notert på New York-børsen. Skipene ble solgt med tilbakeleie på 12 år lange kontrakter til Deep Sea Supply.

Pengene som ble frigjort fra denne øvelsen ga, sammen med overskuddet fra annet kvartal det året, rom for utbetaling av fem kroner pr. aksje. Til sammen 640 millioner kroner ble overført aksjonærene. Av dette tilfalt 35 prosent, eller ca. 224 millioner kroner, John Fredriksen. Nest største aksjonær den gang, Solstad Offshore i Skudeneshavn, fikk 41 millioner kroner.

Det Kypros-registrerte forsyningsskipsrederiet drives fra sitt norske datterselskap i Arendal.

Selskapet melder om høy kontraktsdekning og en ordrereserve på 211 millioner dollar pr. 1. juli. I tillegg jobbes det med flere lovende potensielle langtidskontrakter.

Ifølge kvartalsrapporten er det forholdsvis høyt aktivitetsnivå i det internasjonale supplyskipsmarkedet. Det pekes på rimelig høy anbudsaktivitet i Brasil og i Nordsjøen, Asia og Afrika for lange kontrakter.

Spotmarkedet for PSV-er og AHTS-er i Nordsjøen beskrives som volatilt og har vært skuffende i andre kvartal. På den positive siden melder rederiet om at de kun har ett skip i dette markedet.

I juli har rederiet tatt levering av ett fartøy, PSV-en MS «Sea Supra».

DEL